De Dierenbescherming is van mening dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen rust en ruimte verdienen. Ze pleiten voor gebiedsuitbreiding, goed uitgevoerd vroeg reactief beheer van de dieren en herbeplanting van het gebied. Dit heeft de organisatie geadviseerd aan de Commissie Van Geel die in opdracht van de provincie Flevoland werkt aan een advies voor de toekomst van het natuurgebied.

Oostvaardersplassen
Grote grazers | Foto: GerardM./Wikimedia

De sterftecijfers van de grote grazers in de Oostvaardersplassen van de afgelopen maanden liegen er niet om. De winter heeft haar tol geëist. De aanblik van dode en magere dieren heeft met name op sociale media tot veel ophef, emotie en discussie geleid. De Dierenbescherming heeft een quickscan in het gebied uitgevoerd en is in gesprek gegaan met beleidsmakers, uitvoerders en deskundigen.

Standpunt Dierenbescherming
Wat de Dierenbescherming betreft moeten de wilde dieren in de Oostvaardersplassen een zo vrij en ongestoord mogelijk leven kunnen leiden en mag er alleen ingegrepen worden om de kans op lijden zo veel mogelijk te verkleinen. Dit kan volgens ons door het leefgebied voor de dieren te vergroten door het te verbinden met omliggende gebieden, het ruim op tijd uit hun lijden verlossen van zieke of zwakke dieren en bomen en struiken planten in de inmiddels kale gebieden zodat er in de toekomst meer voedsel en beschutting te vinden is.

Vangen en verplaatsen
In de discussies van de afgelopen maanden werd regelmatig voorgesteld om -een deel van of alle- dieren te verplaatsen naar een gebied waar ze wel voldoende ruimte en voedsel zouden hebben. Een begrijpelijke gedachte, maar helaas moeilijk uitvoerbaar en geen duurzame oplossing op de lange termijn. Het gaat hier om wilde of op zijn minst verwilderde dieren die je niet zonder zeer veel stress, risico op verwonding en zelfs de dood kunt vangen en vervoeren.

konikspaarden in Oostvaardersplassen
Konikspaarden in Oostvaardersplassen
Foto: Gerard M. / Wikimedia Commons

Minder grote grazers
Een ander veel gehoorde suggestie is het aantal dieren verminderen, bijvoorbeeld door anticonceptie toe te dienen. Ook hier geldt dat het vangen van wilde dieren voor castratie of prikpil veel stress en gevaar voor ongelukken met zich meebrengt. Bovendien belemmert anticonceptie de dieren in het kunnen uiten van hun natuurlijk gedrag.

Beheer op aantallen, waarbij wordt bepaald hoeveel dieren er van een soort in het gebied mogen leven en het ‘teveel’ aan dieren wordt afgeschoten, vindt de Dierenbescherming een veel te grove ingreep in het leven en de sociale structuur van de kuddes grote grazers. Op deze manier verklein je weliswaar de kans op honger en sterfgevallen voor het oog van het publiek, maar dergelijk beheer betekent dat er elk jaar actief op gezonde dieren gejaagd gaat worden.

Diervriendelijke keuze
Aan elk scenario kleven voor- en nadelen voor dier en mens. De Dierenbescherming is van mening dat hoe meer de mens ingrijpt, hoe minder ruimte er voor de dieren overblijft om een zo natuurlijk mogelijk leven te leiden. Daarom roept de organisatie de provincie Flevoland op om straks een diervriendelijke keuze te maken. Geef de grote grazers de rust en ruimte die ze verdienen door hun leefgebied uit te breiden, strikt uitgevoerd vroeg reactief beheer toe te passen en het gebied opnieuw te beplanten.

Bron: Dierenbescherming