Vandaag (15 juli 2013) werd Sea Shepherd de toegang tot het Vredespaleis in Den Haag geweigerd en werd het zodoende onmogelijk gemaakt om de eerste sessie van de tweede ronde van mondelinge toelichting door Japan in de zaak Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening) bij te wonen.

Walvis - Whaling in the Antarctic
Foto: aftab. / Foter / CC BY-NC

In eerste instantie werd ons medegedeeld dat deze zitting niet toegankelijk was voor het publiek. Dit verbaasde mij ten zeerste aangezien we de afgelopen weken alle zittingen hadden mogen bijwonen. Bovendien hadden we via onze advocate een schriftelijke bevestiging van het Internationaal Gerechtshof ontvangen waarin zeer duidelijk werd gesteld dat er voor twee vertegenwoordigers van Sea Shepherd Nederland gedurende het hele proces een plek gereserveerd zou zijn.

De dame die ons te woord stond was zeer beleefd en voelde zich zichtbaar ongemakkelijk toen ik haar de bovengenoemde schriftelijke bevestiging liet zien, en haar bovendien nog liet weten dat het de afgelopen weken geen probleem was om tijdens de zittingen aanwezig te zijn.

Het hoge woord kwam eruit. Ze had van hogerhand strikte orders gekregen ons de toegang te weigeren.

Zonder slag of stoot opgeven is ook zo wat, en dus bleef ik netjes wachten. Uiteindelijk besloot de vriendelijke dame iemand te bellen. Het resultaat bleef hetzelfde. We mochten nog steeds niet naar binnen, maar als reden werd nu gegeven: ’technische problemen’.

Daar kon ik me dus echt helemaal niets bij voorstellen en dus besloot ik haar te vragen naar de naam en het telefoonnummer van de persoon waarmee zij zojuist gesproken had om te vragen mij dit precies uit te leggen. Tevergeefs, dat was niet de bedoeling.

De dame bleef heel correct en aardig, maar daar kwamen we letterlijk niet veel verder mee. Het was duidelijk dat zij ook alleen maar de boodschap van hogerhand overbracht en niet zo goed meer wist wat te doen. Ook haar collega die naast haar stond wist niet goed wat te doen.

Onderaan de schriftelijke bevestiging die ik van onze advocate had ontvangen stond een algemeen telefoon nummer van het ICJ. Beter iets dan niets, en even later een alweer zeer vriendelijke dame aan het woord. Ze was al op de hoogte van de situatie en liet weten het zeer spijtig te vinden. Ze bood aan te kijken wat ze voor ons kon doen en verzocht over tien minuten terug te bellen.

Zo gezegd zo gedaan, maar zonder success. Wel kreeg ik een zeer duidelijk statement dat het Internationaal Gerechtshof geen verantwoording hoeft af te leggen waarom de toegang tot het Vredespaleis werd geweigerd.

Kortom, geen duidelijke reden. Dus dan maar speculeren. Zou het te maken hebben met het feit dat vandaag het woord weer aan Japan was?

Zou het zo kunnen zijn dat Japan niet wilde dat Sea Shepherd aanwezig zou zijn bij deze zittingen en het ICJ daarom soort van werd gedwongen om alle publiek te weigeren?

De afgelopen weken werd herhaaldelijk beschuldigend gewezen naar Sea Shepherd en Sea Shepherd werd genoemd als de reden dat de door Japan zelf gestelde quota van te doden walvissen jaar in jaar uit niet waren gehaald.

De Sea Shepherd campagnes en acties van de laatste jaren zijn dus wel degelijk effectief geweest. Is statistisch vastgesteld en de afgelopen weken zeer duidelijk getoond aan het Internationaal Gerechtshof.

16 juli 2013

Na ruim drie weken, vandaag de laatste dag van het proces Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening) in Den Haag.  Wederom werd Sea Shepherd de toegang tot het bijwonen van de zitting in het Vredespaleis geweigerd. Omdat we daar wel een beetje op waren voorbereid, nadat ons gisteren ook al de toegang was geweigerd, hadden we besloten om onze laptops mee te nemen naar het Internationaal Gerechtshof. Vanaf een bank voor het Vredespaleis hebben we de laatste zitting middels video toch kunnen bijwonen.

Tot onze verbazing echter, zagen we na afloop van de zitting de Japanse professor en een aantal Japanse studenten die gistermorgen als publiek nog geweigerd waren, vandaag het gerechtsgebouw verlaten.

Lijkt erop dat er gemeten is met twee maten. Deze professor en zijn studenten, die geen deel uit maakten van de officiële delegatie van Japan, kregen wel toegang tot de publieke tribune, terwijl twee bestuursleden van Sea Shepherd Nederland die bovendien in het bezit waren van een schriftelijke bevestiging om alle zittingen bij te wonen, werd zonder opgaaf van reden de toegang geweigerd.

Sea Shepherd – Denied access to final International Court of Justice hearings

©PiepVandaag.nl Geert Vons, directeur Sea Shepherd Nederland