Veel paarden in Nederland zijn eenzaam doordat ze alleen op stal of in de wei staan. In de winter zijn dat er nog meer dan ’s zomers. Toch kunnen paarden ook in de winter prima samen buiten lopen, want ze zijn bestand tegen de kou. Vaak hebben paardenbezitters hier geen weet van. Stichting Dier&Recht wil dat er wetgeving komt die ervoor zorgt dat deze kuddedieren sociaal gehuisvest worden: samen in de wei.

zet paarden samen
Samen buiten het gelukkigst, ook in de winter | Foto: publiek domein

Fysiek contact is voor paarden een eerste levensbehoefte. Paarden doen van nature vrijwel alles samen: rusten, eten, rondlopen. Ze raken elkaar graag en vaak aan: ze krabbelen elkaars rug, snuffelen aan elkaar. Als ze geen ander paard kunnen aanraken, ontstaat er stress. Ze kunnen agressief worden, of juist apathisch – en vaak ontstaan er vreemde, dwangmatige gedragingen, zoals stereotiep gedrag.

Dierenleed

De meeste paarden in Nederland worden alleen in stallen gehouden. De meeste stallen zijn zo ingericht dat de paarden elkaar niet kunnen aanraken. Er zijn zelfs stallen waar ze elkaar niet kunnen zien. Maar ook een vijfde van de buiten gehouden paarden in particulier bezit is eenzaam en mist een vaste relatie met soortgenoten.

zet paarden samen
’s Winters staan nog meer paarden alleen op stal | Foto: publiek domein

Winterleed

’s Winters staan nóg meer paarden alleen op stal dan in de zomer. Veel paardenhouders denken dat hun dieren binnen beter af zijn, maar onderzoek wijst uit dat het tegenovergestelde waar is. Het is een misvatting dat paarden niet bestand zijn tegen de kou. Met vrije beweging, soortgenoten, een mooie wintervacht en voldoende ruwvoer zijn paarden ook in de winter buiten het gelukkigst.
.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
Samen voor paarden – teken de petitie

Momenteel is er geen paard-specifieke wetgeving. Duizenden paarden lijden aan eenzaamheid en er is geen wet die ze daartegen beschermt. Teken de petitie van Dier&Recht en roep de minister op om door middel van wetgeving in ieder geval de meest essentiële voorwaarden voor het welzijn van paarden te waarborgen.

Bron: