In Zeeland wordt het makkelijker om met een luchtbuks op ratten te schieten. De provincie past daarvoor de omgevingswet aan. Alleen mensen met een jachtakte mogen dit doen, zonder akte is een cursus voorgeschreven. 

ratten schieten
In Zeeland wordt ratten schieten makkelijker | Foto: publiek domein

Sinds vorig jaar mogen ratten niet meer met chemische bestrijdingsmiddelen bestreden worden, en gelden er strengere regels voor ongediertebestrijders. Zij moeten zich houden aan de eisen van het Integraal Plaagdier Management (IPM). Daarin staat dat de bestrijder niet direct naar middelen mag grijpen, maar eerst aan de slag moet met het verwijderen van voedsel en schuilplaatsen. Immers, ratten duiken op waar mensen ze gelegenheid bieden om te leven.

Ratten schieten met luchtbuks

Maar sinds het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen, lees: gif, neemt de overlast toe, geeft gedeputeerde Wilfried Nielen aan. Hij ziet de luchtbuks als een goed alternatief.

“Er gaat een behoorlijk traject vooraf aan een vergunningverlening voor het schieten ratten. Daar willen we vanaf, want er komen steeds meer klachten.”

Sinds 2018 is het door de Wet Natuurbescherming toegestaan om ratten met een geweer af te schieten. Daar gelden echter wel regels voor. Zo dient het schieten van ratten op een verantwoorde en veilige manier te gebeuren, en moet er altijd met twee mensen geschoten worden. Het staat provincies vrij om  in een ontheffing toestemming te verlenen voor gebruik van een luchtdrukgeweer.

ratten schieten
Ratten worden aangetrokken door beschikbaar voedsel | Foto: publiek domein Foto

Een vergunning, ook wel ontheffing genoemd, moet worden aangevraagd bij de Fauna Beheer Eenheid (FBE) Zeeland. Die wil van gewone particulieren een bewijs van deskundigheid zien, dat verkregen kan worden door het succesvol afleggen van een cursus om te leren schieten. Een vergunning wordt dan voor een bepaalde plek toegekend.

Voorkomen is beter dan genezen

Jaarlijks worden er zo’n 3,4 muizen en ratten gedood omdat ze hinderlijk zouden zijn. De Dierenbescherming maakt zich hier zorgen over, ook vanwege het gebruik van gif en chemische middelen. Die zijn immers ook gevaarlijk voor vogels en andere dieren die met de ratten in aanraking komen.  Klemmen en vallen zijn om dezelfde reden niet veilig. Daarom is voorkomen beter dan genezen, schieten of vangen is vaak helemaal niet nodig. Wil je geen ratten in huis, zorg er dan voor dat voedsel goed is opgeborgen, dat er geen gaten en kieren in de woning zitten en hou het gras rondom je huis kort. Ratten willen immers niet gezien worden door rovers als zij oversteken.

Bron:

©AnimalsToday.nl Laura Lancée