Vierhonderduizend geiten mekkeren achter staldeuren

Wakker DierStichting Wakker Dier start vandaag een radiocampagne om geiten de wei in te krijgen. Vrijwel alle geiten zitten levenslang opgesloten achter staldeuren. Alleen voor biologische geiten gelden regels dat ze de wei in kunnen. Door het ophokken van de geiten wordt de geitenkaas iets goedkoper. In de stallen zitten ze met enkele honderden tot wel meer dan duizend bijeen, met amper een vierkante meter leefruimte per geit. De geit, van nature een klauteraar in uitgestrekte berglandschappen, wordt behandeld als een mak lammetje dat nooit de buitenlucht in mag. Ze is zodanig doorgefokt dat ze al 1.000 liter melk per jaar produceert. Afgelopen jaar haalden geitenkaasproducenten op aandringen van Wakker Dier al massaal misleidende plaatjes van geiten in de wei van de stalkaas-verpakkingen. Wakker Dier wil nu een volgende stap maken en de dieren het recht geven om lekker de wei in te gaan.

geit
© Wakker Dier

Ondanks het feit dat het welzijn van geiten nog relatief goed is vergeleken met bijvoorbeeld de varkens- en pluimveehouderij, maakt Wakker Dier zich zorgen om de forse industrialisering van de geitenhouderij. De geitensector is de snelst groeiende veesector van Nederland: we houden momenteel drie keer zoveel melkgeiten als in het jaar 2000, ook al werden tienduizenden geiten afgemaakt tijdens de Q-koortsepidemie in 2009. In de geitenhouderij worden megastallen steeds meer de norm. Gemiddeld staan er al 1.000 geiten per bedrijf, met uitschieters naar 5.000. Ze staan jaarrond binnen in (pot)stallen op stro of soms op kale roostervloeren met één tot anderhalve vierkante meter leefruimte per geit. De gehoornde dieren worden vrijwel altijd onthoornd, om verwondingen door rangordegevechten te voorkomen. Om de melkproductie te maximaliseren krijgen de dieren veel krachtvoer en wordt de nachtrust ingekort door het licht in de stallen lang te laten branden. De meeste melkgeiten worden nog natuurlijk gedekt door een bok, maar kunstmatige inseminatie komt tegenwoordig ook voor. Hierbij worden in toenemende mate hormonen ingespoten voor ‘bronstsynchronisatie’. Na het lammeren wordt het geitenlammetje direct bij de moedergeit weggehaald. Hierdoor gaan meer lammetjes dood. De bokjes geven geen melk en hun vlees is weinig populair. Zij worden dan ook als restproduct gezien en krijgen een dito behandeling.

Het is belangrijk voor geiten om lekker de wei in te kunnen. In de natuur struint een geit in uitgestrekte heuvel- of berglandschappen wel 8 uur per dag naar lekkere hapjes om op te knabbelen. Dit soort idyllische plaatjes waren tot vorig jaar ook op veel geitenkaasverpakkingen te zien. Dit staat in schril contrast met het werkelijke leven van de moderne melkgeit. Zij staat in een stal met gemiddeld 1.000 andere geiten waar ze vooral veel krachtvoer voorgeschoteld krijgt. Hoewel sommigen het belang van weidegang voor geiten bagatelliseren, pleiten veel andere onderzoekers juist voor weidegang. ‘Weidegang is belangrijk voor het welzijn van geiten, stellen bijvoorbeeld Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut. Weidegang biedt meer mogelijkheden tot het uitvoeren van natuurlijk gedrag. Met weidegang kan men tegemoetkomen aan het voedselzoekgedrag van de geit, zo stellen deze onderzoeksinstituten elders. Of zoals het Louis Bolk instituut stelt: ‘Een geit is niet gemaakt voor een situatie met alleen stalvoedering’. Biologische geiten moeten conform Europese regels wel de wei in kunnen. Ook krijgen zij binnen meer ruimte. Hormonen mogen niet voor bronstsynchronisatie gebruikt worden. In de geitenhouderij is de biologische sector relatief groot: ongeveer 20% van de geiten in Nederland is biologisch. Biologische geitenmelk levert de boeren een meerprijs op en de geit extra welzijn.

Persbericht Wakker Dier


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.