Wilde zwijnen hebben een positief effect op de biodiversiteit van het bos. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit van Queensland dat is uitgevoerd in de regenwouden van Maleisië. Sterker nog: de onderzoeker, Dr Matthew Luskin, vermoedt dat het gedrag van de wilde zwijnen essentieel is voor het behoud van gezonde, diverse regenwouden. Dit is een belangrijk inzicht, omdat wilde zwijnen behoren tot een van de meest wijdverspreide grotere diersoorten. Beter inzicht in de ecologische gevolgen van hun gedrag kan wereldwijde gevolgen hebben.

wilde zwijn
Vernielzuchtige wilde zwijnen spelen belangrijke rol in gezondheid regenwoud | Foto: Pixabay

Dr Luskin noemt de wilde zwijnen ook wel ‘toevallige bostuinders’:

“We hebben aangetoond dat wilde zwijnen bijdragen aan een hogere diversiteit, en niet alleen hinderlijk of zelfs ongedierte zijn, dankzij het gunstige effect van hun nestpraktijken. Voor de bevalling bouwen zwijnen nesten gemaakt van honderden boomzaailingen, meestal op vlakke, droge plekken in het bos. Terwijl ze die nesten bouwen, doden de zwijnen veel van de dominante zaailingen en dragen zo onopzettelijk bij aan het verminderen van de lokaal dominante boomsoorten, maar meestal niet de zeldzamere lokale soorten.”

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het wilde zwijn van nature voorkomt in Maleisië en dus geen exoot is, zoals bijvoorbeeld wel in Australië het geval is. Mogelijk wegen de negatieve effecten van de aanwezigheid van zwijnen in Australië daarom zwaarder, maar dat moet nog nader onderzocht worden.

Het wilde zwijn in Nederland

In Nederland weten we al langer dat wilde zwijnen ook een positief effect kunnen hebben op de biodiversiteit. Nederlandse biologen Stefan Vreugdenhil en Erwin van Maanen schreven hierover in 2010 in het wetenschappelijke tijdschrift Zoogdier. Zij stelden dat het woel- en wroetgedrag van wilde zwijnen kan zorgen voor beluchting van de bodem, waardoor het organische materiaal op de bosbodem of het grasland sneller afbreekt. Dit heeft weer een positief effect op de biodiversiteit van Nederlandse bossen, die grotendeels worden gekenmerkt door ‘verstarring’.

Vreugdenhil en Van Maanen benadrukken het belang van wilde zwijnen en andere dieren:

“Wilde zwijnen en andere grazers en ‘browsers’, waaronder de edelhert, ree en bever zorgen voor een natuurlijk mozaïekbeheer. Hun aanwezigheid zet zo verschillende ecologische processen in gang die gunstig kunnen uitpakken voor veel soorten planten en dieren.”

Dit alles wil niet zeggen dat de wilde zwijnen niet soms ook schade kunnen toebrengen aan het ecosysteem, specifiek aan meer kwetsbare vegetaties en diersoorten, maar het bewijst wel dat hun rol veel diverser is dan vaak wordt aangenomen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Meia van der Zee