Risico-inschattingstest van overheid omstreden: tientallen honden afgelopen jaren onterecht gedood. 

Ruby - bijtincidenten
Ruby –  Staffordshire Terrier 1,5 jaar in opslag, 7 jaar oud,  (levensgevaarlijk genoemd in eerder testverslag); naar eigenaar terug, later herplaatst.

Amsterdam, 24 mei 2012 – De Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden heeft alle gemeenten in Nederland aangeschreven (zie bijlage) met het voorstel om in geval van een bijtincident tot een effectievere en diervriendelijkere aanpak over te gaan dan voorheen, waarin bovendien veel beter de openbare veiligheid gewaarborgd wordt. Als voorbeeld wordt het beleid van de gemeente Den Helder genoemd. Verder biedt de Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden haar protocol aan dat zij speciaal voor gemeenten heeft ontwikkeld. De Werkgroep is drie jaar geleden opgericht toen de omstreden Regeling Agressieve Dieren (RAD) werd afgeschaft en de overheid een nieuw beleid opstelde inzake bijtincidenten met honden. Honden die in beslaggenomen worden wegens een bijtincident worden sindsdien in de opslag (vaak pas na maanden van isolatie in een hok bij een opslaghouder van Justitie zonder dat de eigenaar al die tijd ook maar iets over de hond te horen krijgt) onderworpen aan een door de overheid ontwikkelde risico-inschattingstest en daar op afgerekend. Dat veel honden hierdoor onterecht een euthanasieadvies hebben gekregen blijkt uit de dossiers van veertien honden die de afgelopen drie jaar ondanks een euthanasie-advies van de tester toch nog, op verzoek van de eigenaren en met instemming van Justitie, gedurende vier weken bij de Hondenschool van Martin Gaus werden ondergebracht. Na deze vier weken werden de honden opnieuw getest: bijna alle honden slaagden glansrijk! Het is zeer te betreuren dat het merendeel van de in beslag genomen honden deze kans niet heeft gekregen. Dit kan helaas niets anders betekenen dan dat er veel honden onterecht zijn gedood.

Een deel van deze veertien honden werd verdoofd bij Martin Gaus binnen gebracht omdat zij als ‘levensgevaarlijk’ werden beoordeeld, zowel door de opslaghouder als door de gedragsdeskundige van Universiteit Utrecht die de testen afneemt en Justitie adviseert.

In de vier weken dat deze veertien honden voor een herstelperiode bij Martin Gaus verbleven ontvingen ze veel persoonlijke aandacht, kregen ze indien mogelijk een soortgenoot als metgezel in hun kennel, veel contact met andere honden en volgden ze een resocialisatieprogramma waarbij ook de eigenaren actief betrokken werden. Elf honden slaagden met stip voor de agressietest die opnieuw werd afgenomen en tien daarvan mochten terug naar huis. Eén hond (Binky) zit nog in afwachting daarvan. De hond Puk moet nog opnieuw getest worden. Op slechts twee honden werd op indicatie van Martin Gaus alsnog euthanasie toegepast omdat de veiligheid van de samenleving niet gegarandeerd kon worden. Er was ook in menselijk opzicht een groot verschil: eigenaren van honden in opslag krijgen slechts een gortdroog briefje thuis dat hun hond is gedood omdat hij niet door de test heen kwam. Bij Martin Gaus konden de eigenaren hun hond tot het laatste moment bijstaan en kon hun hond in hun armen sterven.

Het manco van het bestaande hondenbeleid van de overheid

Aangetoond is dat veel honden niet tegen de opsluiting en isolatie kunnen en daardoor gedrag ontwikkelen dat niet zozeer bij hun karakter hoort maar het gevolg is van de eenzame opsluiting. In de test die vol zit met veel zeer bedreigende situaties worden ze op dit gedrag dat door trauma ontwikkeld is afgerekend. De bedreigende situaties zullen in het echte leven alleen bij hoge uitzondering voorkomen en nooit binnen tien minuten na elkaar. Gedurende de hele test wordt geen moment rekening gehouden met de signalen die de hond laat zien om een conflict juist te vermijden. De testpersoon lokt angst en daarna noodweeragressie uit. Omdat er tijdens de test geen enkel commando aan de hond gegeven mag worden staat een hond er helemaal alleen voor in een onbekende omgeving en wordt hij wel verplicht zelf beslissingen te nemen in plaats van te reageren op de opdrachten van zijn eigenaar. De eigenaar mag er niet bij aanwezig zijn. Terwijl het juist vaak door de eigenaar komt dat er een bijtincident heeft plaats kunnen vinden. Als de hond gedood wordt na een euthanasieadvies, is er niets veranderd in het gedrag van de eigenaar richting omgang met zijn hond. Hij kan weer een nieuwe hond nemen en wederom een bijtincident veroorzaken.

De 14 honden die bij Martin Gaus terecht kwamen na een euthanasieadvies:

Boran Rottweiler 7 maanden in opslag (verdoofd binnen gebracht, levensgevaarlijk genoemd in eerder testverslag); naar eigenaar terug.

Ruby Staffordshire Terrier 1,5 jaar in opslag, 7 jaar oud,  (levensgevaarlijk genoemd in eerder testverslag); naar eigenaar terug, later herplaatst.

Gino Staffordshire Terrier ruim 1 jaar in opslag (verdoofd binnengebracht, gevaarlijk genoemd in eerder testverslag); naar eigenaar terug.

Boby Argentijnse Dog ruim 1 jaar in opslag (verdoofd binnen gebracht, levensgevaarlijk genoemd in eerder testverslag); naar eigenaar terug.

Rocky Stafforshire Terrier 8 maanden in opslag (gevaarlijk genoemd in eerder testverslag); naar eigenaar terug.

Cady Kruising Mechelse Herder bijna 1 jaar in opslag naar eigenaar terug (gevaarlijk genoemd in eerder testverslag); naar eigenaar terug.

Conan Duitse herder bijna 1 jaar in opslag (levensgevaarlijk genoemd in eerder testverslag); naar eigenaar terug.

Rocco Staffordshire Terrier ruim 7 maanden in opslag (gevaarlijk genoemd in eerder testverslag); naar eigenaar terug.

Rocky Bulterriër 8 maanden in opslag; euthanasie bij Martin Gaus

Roco Kruising Mastino ruim 8 maanden in opslag; euthanasie bij Martin Gaus

Diablo Kruising Cane Corso 4 maanden in opslag (onbetrouwbaar en impulsief genoemd in eerder testverslag), terug naar eigenaar.

Beertje Pitbull 3 maanden in opslag (gevaarlijk genoemd in eerder testverslag), terug naar eigenaar.

Binky American Bulldog 8 maanden in opslag, 7 jaar oud, (gevaarlijk genoemd in eerder testverslag), slaagt bij Martin Gaus glansrijk voor test, in afwachting van uitspraak rechter nog in opslag.

Puk Collie al 10 maanden in opslag, 7 jaar oud (onteigening eigenares en euthanasieadvies omdat de opslaghouder de hond niet wil herplaatsen), zit nu bij Martin Gaus in afwachting van nieuwe test.

Persbericht Werkgroep Hulp Inbelaggenomen Honden ©PiepVandaag.nl