Een coalitie van dier- en klimaatorganisaties dringt er bij de Wereldbank op aan om zo snel mogelijk de financiering in de industriële veehouderij te stoppen. Recent is aan het licht gekomen dat er tussen 2017 en 2023 maar liefst 1,6 miljard dollar aan de vee-industrie is geleend. De industriële veehouderij heeft echter een grote impact op de klimaatcrisis en bovendien wordt het dierenwelzijn bij de leningen van de Wereldbank niet in acht genomen.

Wereldbank
Wereldbank financiert varkensflats en andere megaveebedrijven | Foto: House of Animals

De groep organisaties, waaronder Friends of the Earth en Compassion in World Farming, verzoekt de Wereldbank zich uit te spreken over deze kwestie tijdens de voorjaarsvergaderingen (georganiseerd door de Wereldbankgroep) die tussen 15 tot 20 april 2024 plaatsvinden.

Wereldbank

De International Finance Corporation (IFC), een lid van de Wereldbankgroep die leningen verschaft in de private sector in ontwikkelingslanden, heeft de afgelopen jaren veel financieringen voor de vee-industrie mogelijk gemaakt. In juni vorig jaar keurde de IFC een lening van $ 47,3 miljoen goed aan het Chinese bedrijf Guangxi Yangxiang voor vier gigantische industriële ‘varkenstorens’ (ook wel hog hotels genoemd) en een voederfabriek. Zie hier hoe zo’n varkenstoren eruitziet:

Varkensflats

Deze varkenscomplexen van enkele tientallen verdiepingen worden sinds 2018 in China gebouwd. De hoogbouw zou een revolutionaire en efficiënte manier zijn om zo veel mogelijk varkens op een zo klein mogelijk stuk land te kunnen ‘produceren’. Op deze wijze wordt getracht om de astronomische vraag naar varkensvlees in China bij te benen.

Andere door de IFC gefinancierde projecten omvatten de intensieve kippenproductie in India en Oeganda, de varkensproductie in Ecuador en zuivelproductie in Pakistan (opgezet door FrieslandCampina!). Deze megaveebedrijven zijn bijzonder slecht voor het milieu. Bovendien heeft de productie van het veevoer (zoals maïs en soja) ten gevolge dat de biodiversiteit afneemt.

Over deze projecten zegt Peter Stevenson, hoofd beleidsadviseur van Compassion in World Farming, het volgende:

“Ik ben ontsteld over sommige van deze ontwikkelingen, die beperkte ruimte en onvruchtbare omstandigheden hebben. Ze zijn niet alleen schadelijk voor het dierenwelzijn, maar ook voor de voedselzekerheid en het milieu.”

Akkoord van Parijs

Deze projecten staan in schril contrast met de eerder gedane toezeggingen van de Wereldbank. De Wereldbank heeft al eerder kenbaar gemaakt om methodes te gebruiken die zijn afgestemd op het Akkoord van Parijs en zich in te zullen zetten voor het dierenwelzijn. Deze aanzienlijke leningen faciliteren echter dat vervuilende bedrijven hun werk kunnen voortzetten. Bovendien wordt de vleesconsumptie dankzij de financieringen van ICF alleen maar gestimuleerd – met alle gevolgen van dien. Het zou dan ook voor het klimaat, dier en mens het beste zijn als IFC dit soort financieringen in de toekomst niet meer doet. Volgens onderzoekers van Profundo zou het ontmoedigen van de industriële veehouderij één van de meest klimaatpositieve keuzes die banken kunnen maken.

Spaans vee
Foto: Eyes on Animals

De brief die door de groep organisaties is opgesteld, is gericht aan de leider van de Wereldbank, Ajay Banga. Op de voorjaarsvergadering zou onder andere gesproken worden over armoedebestrijding op een leefbare planeet. Dit is te lezen op de website van de ICF. Het is de hoop dat er aandacht is voor de brief tijdens de voorjaarsvergaderingen van de Wereldbankgroep. Al lijken er aanwijzingen te zijn dat de Wereldbank er een andere mening op nahoudt. Zo verklaren ambtenaren van de Wereldbank tegenover The Guardian “dat het milieu en dierenwelzijn centraal staan bij de financiering van landbouwprojecten door de IFC, met beleid en richtlijnen om duurzame bedrijven te garanderen.” Verder zeggen ze dat de grootschalige projecten kunnen worden ingezet om efficiëntere, milieuvriendelijke praktijken te ontwikkelen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Femke Oosterbaan Martinius