Onderzoek van Stichting Dier&Recht bij 53 maneges toont aan dat veel paarden, ondanks hun luxe imago, een miserabel leven leiden. Negen procent van de paarden vertoont ernstig afwijkend gedrag doordat ze wegkwijnen  in solitaire opsluiting. Naar schatting heeft de helft van alle manegepaarden door stress en een gebrek aan ruwvoer last van pijnlijke maagzweren.

manegepaarden
Teken de petitie voor een beter leven van manegepaarden | Foto: Stichting Dier&Recht

Paarden zijn sociale kuddedieren. Toch worden ze op maneges vrijwel altijd alleen opgesloten in een kleine stal zonder contact met andere dieren. De helft van alle manegepaarden mag minder dan vier uur per week los lopen en heeft veel te weinig sociaal contact. Sommige paarden komen zelfs nooit buiten. De paarden krijgen vaak te weinig ruwvoer (hooi) en hebben grote delen van de dag honger. Structureel gebrek aan loslopen, sociaal contact en ruwvoer is voor paarden een ernstige aantasting van het welzijn.

Bekijk hieronder de video ‘Misstanden op de manege’ en lees de interpretatie van de beelden:

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
Zelfregulering faalt
Dat het welzijn van manegepaarden veel te wensen overlaat, is al langer bekend. Onderzoeken van de Raad voor Dierenaangelegenheden en Universiteit Wageningen toonden dat eerder aan in 2003 en 2007. Die onderzoeken veroorzaakten maatschappelijk en politiek veel verontwaardiging. De paardensector beloofde beterschap maar er is sindsdien vrijwel niets verbeterd. De politiek kan dit probleem niet langer negeren, er moeten normen komen ter bescherming van de paarden.

manegepaarden
Individuele boxen zonder sociaal contact, paarden bedelen om ruwvoer en hebben ernstige honger | Foto: Stichting Dier&Recht
manegepaarden
Te kleine, individuele boxen, paarden staan alleen, dit paard doet aan luchtzuigen i.v.m. ernstige stress | Foto: Stichting Dier&Recht
manegepaarden
Te kleine boxen, zonder ruwvoer, weven (een stereotiep gedrag) | Foto: Stichting Dier&Recht

Petitie
Dier&Recht startte een petitie die de politiek oproept om onze paarden te beschermen door het invoeren van wettelijke normen voor hun welzijn. De petitie is hier te tekenen.

Persbericht Dier&Recht