Het stierenvechten is in de meeste landen van de Europese Unie verboden of komen er niet (meer) voor. Drie landen binnen de EU hebben wel stierengevechten. Spanje en Portugal hebben stierengevechten en geen verbod daarop. Frankrijk verbiedt de stierengevechten wel, maar kent een flink aantal gemeenten in het zuiden van het land een uitzonderingspositie toe voor de stierengevechten, die er om reden van culturele historie toch mogen worden gehouden.

stierenvechten
Teken petitie tegen Europees subsidiegeld naar het stierenvechten |Foto: Andres Rivera Mejia via Compfight cc

Via subsidies die binnen de EU aan de agrarische sector worden verstrekt komen helaas toch gelden bij de stierenvechtindustrie terecht. Het Europees Parlement besloot in 2015, na intensieve lobby onder meer door CAS, dat deze geldstroom gestopt moet worden. De Europese Commissie heeft deze subsidies nog niet kunnen stoppen omdat ze volgens hen onzichtbaar zijn.

Het subsidiebeleid wordt momenteel (2018) herzien. CAS vindt dat bij deze herziening duidelijk moet worden hoe de geldstromen verlopen. Door deze inzichtelijkheid zal duidelijk worden op welke wijze er toch geld bij de stierenvechtindustrie terecht komt. Is eenmaal duidelijk hoe dit geschiedt dan kan het ook gestopt worden volgens de wens van het Europese Parlement. Onze petitie steunt deze wens en het besluit van het Europese Parlement om deze subsidiestroom te stoppen.

Teken hier de petitie!

Persbericht Comité Anti Stierenvechten