Recentelijk bracht het WNF een kaart uit waarop alle migratieroutes van verschillende walvissoorten staan afgebeeld. De organisatie noemt de routes blue corridors (of ‘blauwe gangen’) en stelt vast dat deze jaarlijkse trekroutes van de walvissen ernstig worden bedreigd.

walvissen
Walvissen ondervinden ernstige bedreigingen op hun trekroutes | Foto: publiek domein (CC0)

Op de kaart wordt door middel van gekleurde lijnen aangegeven via welke wateren verschillende walvissoorten migreren. Met behulp van satellietbeelden en data van de afgelopen dertig jaar, is door vijftig onderzoekers een rapport vastgelegd. Naast de visuele presentatie van de trekroutes wordt in het rapport besproken welke obstakels de walvissen tegen het lijf lopen tijdens de migratie. Dr. Ari Friedlaender, een walvis-ecoloog van de University of California Santa Cruz, vertelt over het rapport:

“Als onderzoeker biedt dit rapport een visuele, op wetenschap gebaseerde gids om te helpen bij het bewerkstelligen van effectieve beslissingen over het creëren van netwerken van beschermde mariene gebieden, zodat walvissen alle kansen krijgen om te gedijen.”

Blauwe corridors

Zowel op de trekroutes als in de biotopen – waar ze paren, baren en zich voeden voeden – worden walvissen geconfronteerd met meerdere bedreigingen. Eén van de meest alarmerende en prominente gevaren is de visvangst. Op hun tocht raken walvissen verstrikt in (plastic) visnetten. Het WNF rapporteert dat maar liefst 86% van de walvissen minstens één keer in hun leven verstrikt raakt in een vissersnet, en daarmee de dupe wordt van de ‘bijvangst’: zeedieren die onbedoeld in een net terecht komen tijdens de visvangst. Chris Johnson, Global Lead voor het behoud van walvissen en dolfijnen bij het WNF, vertelt:

“Veruit de dodelijkste bedreiging is verstrikking in vistuig – hierdoor komen naar schatting 300.000 walvissen, dolfijnen en bruinvissen per jaar om. Erger nog, dit gebeurt overal ter wereld, van de Noordpool tot de Antarctische wateren.”

Andere oorzaken zijn plasticvervuiling en chemisch afval in de oceanen, geluidsoverlast onderwater, botsingen met boten, klimaatverandering en verlies van habitat. Als gevolg van al deze hindernissen zijn zes van de dertien walvissoorten (opnieuw) geclassificeerd als bedreigd of kwetsbaar, ondanks het verbod op de walvisvangst.

Walvis essentieel 

Walvissen zijn cruciaal voor de gezondheid van de oceanen en het klimaat van de gehele planeet. Eén walvis neemt in zijn leven evenveel CO2 op als duizenden bomen in een jaar doen. Uitgedrukt in geld zou volgens het Internationaal Monetair Fonds één walvis bijna twee miljoen euro waard zijn, wat maakt dat de gehele walvispopulatie miljarden waard is.

Het rapport van het WNF spoort lokale, regionale en internationale overheidsinstellingen aan samen te werken om zo een veiligere omgeving voor de walvis te creëren. De organisatie geeft aan in onderhandeling te zijn met de VN over het opstellen van een nieuw verdrag voor de oceanen (Areas Beyond National Jurisdiction).

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Lotus Bueno de Mesquita