De Haagse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over meeuw-werende daknetten. De netten worden op daken gespannen om deze ongeschikt te maken als nestgelegenheid voor de vogels. Echter blijkt nu dat meeuwen en andere vogels vast komen te zitten in de netten en gewond kunnen raken, soms met dodelijke afloop.

daknetten
Meeuw verstrikt in daknet | Foto: Vogelopvang de Wulp/Facebook

Zowel Dierenambulance Den Haag e.o. als Vogelopvang De Wulp delen online berichten over het gevaar van de netten. Dierenambulance Den Haag waarschuwt:

“De laatste tijd worden we regelmatig geconfronteerd met netten die over het gehele dak liggen. Vogels landen erop en blijven met hun zwemvliezen haken in de gaten. Als ze niet worden opgemerkt, sterven ze een langzame hongerdood.”

https://www.facebook.com/Dierenambulancedenhaag/posts/2448266701862232


Meeuwen in de stad

Meeuwen horen in een stad als Den Haag, zo vlakbij de Noordzeekust, maar er zijn altijd mensen die daar overlast door ervaren. Er worden allerlei maatregelen getroffen om de vogels uit de stad te weren, maar zonder succes. De stad biedt een aantrekkelijke leefomgeving voor meeuwen, met veilige plekken om te nestelen en omdat er in de stad veel te eten voor hen is te vinden. Net als mensen zijn meeuwen opportunisten.

Het plaatsen van netten om meeuwen te weren lijkt misschien succesvol, maar in de praktijk is het een methode waar veel vogels juist het slachtoffer van worden. Ook denken mensen dat het verwijderen van een nest zinvol is, maar dat werkt juist contraproductief, zo meldt Vogelopvang de Wulp:

https://www.facebook.com/vogelopvangdewulp/posts/1072150756303977


Stop subsidie voor daknetten

Door het plaatsen van de daknetten verdwijnen de vogels niet uit de stad, ze zoeken gewoon andere daken op. Toch raadt de gemeente de methode aan op de gemeentelijke website en deelt zelfs subsidies uit in bepaalde wijken. Raadslid Robin Smit voor de Partij voor de Dieren Den Haag is geschrokken van de berichten over de daknetten:

“De gemeente zou deze methode af moeten raden, in plaats van te promoten. Het veroorzaakt veel dierenleed en dat moet juist worden voorkomen.”

De partij stelt vragen aan het college.

Bron:

  • Persbericht PvdD Den Haag

©AnimalsToday.nl Bart van Riel