In de staat Odisha, India, zijn in de afgelopen twee jaar 160 van de met uitsterven bedreigde Aziatische olifanten gedood, waarvan minstens 40 in de afgelopen vijf maanden. Corruptie, corona en apathie leiden tot een stijgend dodental van in het wild levende olifanten.

Grote aantallen olifanten gedood in Oost-India
Grote aantallen olifanten gedood in Oost-India | Foto: ©Antoinette van de Water

Hoewel ze kleiner zijn dan hun Afrikaanse neven, zijn Aziatische olifanten nog steeds het grootste landzoogdier in Azië. Ze hebben kleinere oren dan Afrikaanse olifanten en alleen de mannetjes hebben slagtanden. Aziatische olifanten – waarvan 60 procent in India leeft – worden ernstig bedreigd. Sinds 1986 staan ze op de IUCN-lijst van bedreigde soorten; hun populatie is in de afgelopen 60-75 jaar met ten minste 50 procent afgenomen. Er zijn naar schatting nog maar 40.000-50.000 Aziatische olifanten in het wild over. Natuurbeschermers maken zich ernstig zorgen over de stand van olifanten in Odisha:

“Het doden van olifanten in Oost-India heeft crisisproporties bereikt, versterkt door de COVID-19-lockdown.”

Odisha is een olifantengebied in India, waar naar schatting 2.000 wilde Aziatische olifanten leven, samen met een groeiend aantal mensen dat afhankelijk is van dezelfde habitat als de olifanten. Van de naar schatting 45 miljoen mensen in Odisha, leven velen langs de bosranden en in passages die olifanten gedurende duizenden jaren hebben gecreëerd. De onvermijdelijke ontmoetingen met olifanten leiden tot conflicten en een alarmerend aantal doden onder deze dieren, terwijl olifanten en mensen strijden om hetzelfde stukje leefgebied. Er is geen plaats meer voor de majestueuze dieren in de steeds kleiner wordende bossen die aan de bewoonde wereld grenzen.

Grote aantallen olifanten gedood in Oost-India
Foto: Shanaka Kalubowila/flickr

Vele olifanten worden opzettelijk geëlektrocuteerd of vergiftigd door mensen die bosgrond willen gebruiken voor landbouw, aldus de Voice for Asian Elephants Society (VfAES). Het kappen van bossen voor mijnbouw en andere menselijke activiteiten verkleint ook hun natuurlijke habitat. Daarnaast wordt het de stropers die de ivoren slagtanden willen bemachtigen makkelijk gemaakt doordat het aantal bospatrouilles vanwege de coronapandemie is teruggeschroefd. Sangita Iyer, bioloog en oprichter van VfAES:

“Er voltrekt zich een stille catastrofe in heel India. De situatie in Odisha is nijpend. Apathie, zelfgenoegzaamheid, plichtsverzuim en een aanzienlijk gebrek aan verantwoordelijkheid door bepaalde bosfunctionarissen zijn enkele van de belangrijkste problemen in het gebied. Er zijn slagtanden van olifanten in beslag genomen uit de huizen van corrupte agenten … Welke kans hebben deze dieren als de mensen die er zijn om ze te beschermen hen juist verraden?”

Uit gegevens van de Hindustan Times blijkt dat in vijf jaar tijd minstens 82 Odisha-bosfunctionarissen zijn beschuldigd van corruptie. Volgens een rapport van Traffic, een ngo die de handel in wilde dieren monitort, is tijdens de pandemie de stroperij van grote zoogdieren in India met 44 procent toegenomen en die van kleinere zoogdieren met 25 procent.

Grote aantallen olifanten gedood in Oost-India
Aziatische olifanten zijn steeds vaker het slachtoffer van mens-dierconflicten | Foto: Peter Glenday/flickr

Elektrocutie van olifanten komt vaak voor in boomgaarden. Volgens bosfunctionarissen van het betreffende district komt dat vooral door de lage, doorhangende hoogspanningskabels waarop een spanning staat van 11.000 volt. Olifanten kunnen deze gemakkelijk raken tijdens het zoeken naar voedsel. Daarnaast namen opzettelijke elektrocuties toe tijdens de COVID-19-lockdown, waarbij boeren hun gewassen beschermden met behulp van illegale elektrische hekken. VfAES heeft tot doel bewustzijn onder de mensen te creëren en ‘vriendelijke hekken’ te gebruiken.

Sinds 1 april van dit jaar zijn in Odisha zeker 13 olifanten omgekomen door elektrocutie en stroperij. Helaas is dit al veel langer aan de gang. De olifanten laten het er niet altijd bij zitten als een van hen geëlektrocuteerd wordt: vorige maand nog trok een kudde van acht olifanten, waaronder zes vrouwtjes en twee kalven, enkele dagen achtereen door een cashewnotenboomgaard, in reactie op het doden van hun leider.
.

Hoe COVID-19 de bescherming van dieren en natuur in gevaar brengt

.
Behalve geëlektrocuteerd, worden olifanten – of ze nu een kalf hebben of niet – verjaagd met vuurwerk.
Olifanten horen vereerd te worden in India, want ze worden beschouwd als heilig en als symbool van onder meer onsterfelijkheid, onoverwinnelijke macht, wijsheid, koninklijke waardigheid en verstandigheid. Waarden die niet golden voor de Indiër die een ananas met een explosief aanbood aan een zwangere olifant in de Stille Vallei van Kerala, waardoor ze een langzame en vreselijke dood stierf. Maria Mossman, oprichter van Action for Elephants UK:

“De gevolgen van de verdwijning van Aziatische olifanten zouden enorm zijn voor de bos-ecosystemen, niet alleen in India, maar over de hele wereld, aangezien olifanten een cruciale rol spelen bij klimaatmitigatie. Hun decimering kan gewoon niet worden genegeerd. Dit soort mishandeling van olifanten in een staat met de op vier na grootste populatie van India zal de reputatie van Odisha over de hele wereld aantasten.”

Gevreesd wordt ook dat het officiële dodental van olifanten in Odisha onderschat wordt:

“Wij kunnen niet de generatie zijn die olifanten laat uitsterven.”

Bronnen:

Nieuwe stropersmethode in India: elektrocutie van olifanten

©AnimalsToday.nl Marianne Miltenburg