Er bestaat eigenlijk geen twijfel meer over de link tussen geweld tegen mensen en tegen dieren. Waar sprake is van huiselijk geweld, zijn vaak ook dieren het slachtoffer.

Hond - Huiselijk geweld treft ook dieren
Foto: publiek domein

Dat er een link bestaat tussen geweld tegen mens en dier was voor de Britse filosoof John Locke in de 17e eeuw al John Locke een uitgemaakte zaak. Ook latere wetenschappers, onderzoekers en filosofen onderschreven die visie. De erkenning dat er een verband bestaat tussen gewelddadig gedrag tegen dieren en gewelddadig gedrag tegen mensen kent een breed draagvlak. Dit verband wordt ook wel de cruelty link’ genoemd. Hierbij wordt aangenomen dat dierenverwaarlozing en/of -mishandeling onderdeel is van of bijdraagt aan het plegen van geweld. De geschiedenis is vol met mensen die gewelddadig tegenover dieren waren voordat zij hun agressie op mensen richtten.

Wereldwijd

Onderzoek naar kindermishandeling, huiselijk geweld en ander crimineel gedrag wijst in toenemende mate op een ​​verband tussen dierenmishandeling en geweldsmisdrijven. Dit verband bestaat wereldwijd, alle landen waar onderzoek werd gedaan, kennen soortgelijke conclusies. Zo zijn er onderzoeken waaruit blijkt dat honden een twee keer zo groot risico lopen op het bewust toegebracht krijgen van pijn en/of verwaarlozing in families waar huiselijk geweld plaatsvindt als in families waar geen huiselijk geweld plaatsvindt. Ander onderzoek toont aan dat kinderen die meerdere keren dieren mishandelen, vaker andere kinderen pesten en daarbij meer fysiek geweld gebruiken. Natuurlijk wordt niet elke dader die geweld gebruikt tegen dieren, ook gewelddadig tegen mensen, maar deskundigen wijzen er wel op dat er inmiddels meer dan voldoende bewijs is om dierenmishandeling heel serieus te nemen. Bij dierenbeulen bestaat er vijf keer meer kans op gewelddadig gedrag tegen mensen. En ook toont onderzoek aan dat een kind dat thuis getuige was van dierenmishandeling tot acht keer meer kans heeft om zelf een ​​dader van dierenmishandeling te worden.

Cirkel van geweld

Onderzoeken van Enders & Jansen (2009) en Garnier & Enders (2012) hebben aangetoond dat er ook in Nederland meerdere relaties bestaan tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. De agressie richt zich bijvoorbeeld in eerste instantie op een huisdier en gaat later over in geweld tegen volwassenen en kinderen. Ook worden slachtoffers van misbruik en geweld gechanteerd doordat de dader het huisdier bedreigt. Mishandeling van een geliefd huisdier betekent tevens ‘geestelijke’ mishandeling van partner of kind. De Stichting Cirkel van Geweld werd opgericht met als doel het vergroten van bewustzijn over de relatie die er bestaat tussen geweld tegen mensen en dieren, zij geeft voorlichting en onderwijs, initieert onderzoek en lobbyt bij beleidsmakers, politici en relevante organisaties voor het uitwisselen van gegevens en samenwerking tussen de verschillende disciplines met als doel te komen tot betere preventie en vroeg signalering van huiselijk geweld met mensen en dieren als slachtoffers. Het beleid in Nederland op dit gebied blijft achter bij andere landen. De Partij voor de Dieren verzocht vorig jaar nog dierenmishandeling bij huiselijk geweld te erkennen en mee te nemen in de landelijke campagne. Staatssecretaris Van Rijn zegde destijds toe de mogelijkheden daarvoor te bekijken. Huiselijk geweld is een enorm maatschappelijk probleem dat dagelijks niet alleen menselijke, maar ook veel dierlijke slachtoffers maakt. Een veilig thuis voor mens én dier, daar maak je je toch sterk voor…

Bron:

©AnimalsToday.nl Lydia Zittema