Vanaf oktober worden in Limburg kooien geplaatst om de naar schatting 50 tot 100 wasberen in de provincie te vangen. De dieren zijn waarschijnlijk afkomstig uit Duitsland en volgens de regels ‘invasieve exoten‘ die gestopt moeten worden. Afschot was de eerste keuze van Limburg want dat was het goedkoopst, maar daar kwam de provincie na protesten op terug. Tenzij de Limburgse wasberen zich niet laten vangen.

Limburgse wasberen
Vangkooien staan klaar voor Limburgse wasberen | Foto: publiek domein

Voor de gevangen wasberen wordt opvang geregeld. Eerst gaan ze naar Stichting AAP, waar ze gesteriliseerd of gecastreerd worden. Het doel is om ze uit te zetten in dierparken waar wasberen al een plek hebben.

Afschot Limburgse wasberen

Mochten de wasberen zich niet laten vangen dan wacht ze alsnog de kogel, aldus de provincie. Om destijds tot afschot te mogen komen werden argumenten gehanteerd dat vangen te duur was, dat wasberen eieren van vogels eten en andere jonge dieren, ze zouden ziekten verspreiden en schade aanrichten aan landbouw en tuinen. Dagblad Trouw schreef op 17 september j.l. nog:

“Eind vorig jaar werd een vrouw uit Maastricht gebeten door een wasbeer. Zij trachtte toen haar konijn te redden voor het wilde dier.”

De wasbeer wordt in de publieke opinie neergezet als een gevaarlijk, vies en bedreigend dier, waarmee geprobeerd wordt om met angst consensus te bereiken en drastische maatregelen door te voeren. En aanvankelijk lukte dat ook.

Wasberen in Limburg wacht de kogel

Vangactie

De angst voor de wasbeer was echter niet groot genoeg om het afschot te rechtvaardigen, zeker niet toen een protestbrief van Stichting AAP 28.000 handtekeningen ophaalde. De de publieke opinie keurde het plan om de Limburgse wasberen te doden af en koos voor vangen. Stichting AAP heeft voorgesteld de helft van de vangactie te betalen, de provincie Limburg financiert de andere helft. De Zoogdiervereniging gaat de vangkooien plaatsen, onder meer bij Sittard-Geleen en Maastricht.

Stichting AAP heeft de provincie Noord-Brabant hetzelfde aanbod gedaan, want ook daar zijn plannen voor afschot van wasberen.

  • Lees ook:

#GNvdD: Limburgse wasberen worden toch niet afgeschoten!


Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel