Begin januari werd de aftrap gegeven van het landelijke vaccinatieprogramma dat een uitweg moet bieden voor de ontwrichtende werking van de COVID-19 crisis. Om nieuwe pandemieën in de toekomst te voorkomen, hebben de betrokken natuur- en dierenbeschermingsorganisaties van de Dierencoalitie, International Fund for Animal Welfare (IFAW), SPOTS, Stichting AAP en World Animal Protection de handen ineengeslagen en 15 maatregelen opgesteld. Vanaf vandaag wordt er elke dag één maatregel gepubliceerd. Het terugdringen van de handel in en exploitatie van wilde dieren, het waarborgen van dierenwelzijn en betere bescherming van de biodiversiteit zijn de meest effectieve manieren om de volksgezondheid in de toekomst te beschermen. Dit wordt volgens de organisaties één van de belangrijkste taken van een nieuwe Regering.

pandemieën
Van social distancing naar wildlife distancing | Foto: Herve Maz Flickr via Compfight cc

Decennialange waarschuwing voor pandemieën

Virologen waarschuwen al jarenlang voor een pandemie als COVID-19. Deze werd voorafgegaan door andere virusuitbraken waarvan SARS, MERS en Ebola de bekendste zijn. Virologen stellen ook dat de huidige pandemie zeer waarschijnlijk niet de laatste gaat zijn. Deze virussen (zoönosen) springen over van dieren op mensen waarbij de meerderheid afkomstig is van wilde dieren. Wereldwijde ontbossing, het verlies van biodiversiteit, de handel in en exploitatie van wilde dieren, klimaatverandering en het opeenpakken van grote aantallen dieren in de veehouderij vormen steeds grotere risico’s voor onze gezondheid. Het beschermen van de biodiversiteit en het vergaand terugdringen van de handel in wilde dieren staan centraal in het voorgestelde maatregelenpakket.

infectieziekten
Dieren opeengepakt in de intensieve veehouderij | Foto: publiek domein

Van symptoombestrijding naar preventie

Onze politiek is volledig gericht op het beheersen van ziektes nadat ze zijn ontstaan. Hiermee worden echter de onderliggende oorzaken niet aangepakt, aldus de organisaties. COVID-19 laat zien wat de consequenties zijn van het huidige reactieve beleid. Terwijl de wereldbevolking wacht op vaccinatie, sterven er honderdduizenden mensen, verslechtert de (geestelijke) gezondheid van anderen, storten economieën in en worden maatschappijen volledig ontwricht.

Maatregelenpakket voor bewaken gezondheid

Organisaties vinden het hoog tijd dat de politiek zich bezig gaat houden met een lange termijnvisie en hebben de handen ineengeslagen om tot een preventieplan te komen. Hierin zijn 15 maatregelen opgenomen die de kans op toekomstige pandemieën aanzienlijk verkleinen. Vandaag publiceerden de organisaties de eerste maatregel en elke werkdag volgt een nieuwe. Met dit maatregelenpakket reiken de organisaties politici en beleidsmakers de hand om gezamenlijk te werken aan preventieve maatregelen om zo de gezondheid van mens en dier voor de toekomst te beschermen.

Bron: