Volgens een aantal vleeskeurmeesters is het slecht gesteld met veel Nederlandse slachthuizen. Zij noemen de situatie ‘zorgwekkend’, zo meldde EenVandaag Radio dinsdag. Er zou sprake zijn van manipulatie van steekproeven, slechte hygiëne en een angstcultuur, waardoor vleeskeurmeesters en dierenartsen hun werk niet goed kunnen doen. De NVWA ontkent de (anonieme) aantijgingen en zegt dat er geen reden is om te twijfelen aan de veiligheid van Nederlands vlees.

vleeskeurmeesters
Vleeskeurmeesters vinden situatie Nederlandse slachthuizen ‘zorgwekkend’ | Foto: Pixabay

De NVWA zegt dat er sinds 2013 juist veel verbeteringen zijn doorgevoerd, als reactie op een aantal grote vleesschandalen. Maar volgens een van de vleeskeurmeesters wordt er gemanipuleerd met het vlees, waardoor de uitkomst van steekproeven die de kwaliteit moeten controleren onbetrouwbaar is en het vlees van betere kwaliteit lijkt dan het in werkelijkheid is:

“Het is één groot toneelstuk. Vlees waar pathologische afwijkingen op zitten wordt voor de keuring weggesneden en in een afvoerbuis gegooid. Dat is verboden omdat een dierenarts het daarna nooit meer goed kan controleren.”

De NVWA spreekt deze beschuldiging echter stellig tegen:

“De bewering dat er door slachthuizen wordt gerommeld zodat de resultaten van de ‘batchcontroles’ altijd goed zijn, is aantoonbaar onjuist. Bij elk slachthuis neemt de NVWA een paar keer per dag onaangekondigde steekproeven.”

vlees
NVWA: Geen reden om te twijfelen aan de veiligheid van Nederlands vlees | Foto: Charly Amato/flickr

Hygiëne
De Voedsel- en Warenautoriteit erkent wel dat er meer aandacht moet zijn voor hygiëne in de Nederlandse slachthuizen:

“Als er tekortkomingen zijn, zoals verontreiniging op karkassen, treedt de NVWA op. Bekend is dat slachthuizen meer aandacht moeten hebben voor de hygiëne van karkassen. De belangrijkste controle vindt in de koelcel plaats, waar de karkassen na het slachtproces wachten op transport. Een toezichthoudend dierenarts controleert ook hier een paar keer per dag onaangekondigd en in alle rust steekproefsgewijs de karkassen.”

Controle oppervlakkig
De vleeskeurmeesters vinden dat de controle veel te oppervlakkig is, omdat simpelweg de tijd ontbreekt om het vlees goed te keuren:

“De bandsnelheden in de slachterijen zijn veel te hoog om goed te kunnen controleren. In de grote slachterijen komen er 650 karkassen per uur voorbij. Met die snelheid hebben we een krappe 11 seconden om een karkas te controleren. Die 11 seconden is veel te kort, terwijl de sector eigenlijk nog een hogere snelheid wil.”

De NVWA zegt echter dat de bandsnelheid zorgvuldig is bepaald:

“De bandsnelheid in een slachthuis wordt vastgesteld na een zorgvuldige beoordeling. NVWA en KDS (Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector – red.) bepalen of de bandsnelheid verantwoord is. Een slachthuis kan niet zelfstandig besluiten om de bandsnelheid te verhogen.”

Er zijn slachterijen waar de bandsnelheid wel hoger ligt. Bij kippenslachterijen passeren per uur tot wel 8.000 karkassen, waardoor een soortgelijke ‘op het oog’ controle in ieder geval onmogelijk is.

vleeskeurmeesters
Als er tekortkomingen zijn, zoals verontreiniging op karkassen, treedt de NVWA op | Foto: Pixabay

Over de angstcultuur bij slachthuizen, waardoor vleeskeurmeesters en dierenartsen hun werk niet goed kunnen doen, zegt de NVWA:

“De NVWA tolereert geen intimidatie van toezichthouders. Wanneer zich dit onverhoopt toch voordoet, neemt de NVWA maatregelen. Dat kan betekenen dat de keuring wordt gestaakt. Er kan dan niet meer geslacht worden.”

Boete voor onvoldoende toezicht
Dat er dingen misgaan bij slachthuizen is in ieder geval een feit, en dat blijkt ook uit de controles van de NVWA. Begin deze week kreeg de eigenaar van een abattoir in Drachten een boete van 3.000 euro, omdat bij controles in december 2015 en april 2016 bleek dat er koeien in het slachthuis aanwezig waren die niet vervoerd hadden mogen worden.

Een van de dieren had een open wond aan de linker achterpoort, waarbij het bot zichtbaar was. De poot was met ducttape en papier ‘verbonden’. Een andere koe was volgens een dierenarts chronisch ziek. De rechter verweet de eigenaar van het slachtoffer dat hij onvoldoende toezicht had gehouden. Ook de twee veehandelaren die dieren hadden aangeleverd kregen een boete.

Bronnen: EenVandaag, NVWA, WaldNet ©AnimalsToday.nl Bart van Riel