Foto: WSPA

De gezondheidsautoriteiten op het Indonesische eiland Bali hebben het niveau van hun waarschuwing voor hondsdolheid aanzienlijk verlaagd, zo bericht The Jakarta Globe. Het risico om de ziekte op te lopen, is danig verminderd dankzij het door WSPA uitgevoerde vaccinatieprogramma voor zwerfhonden.  Vielen er op het eiland in 2010 nog 83 menselijke doden, in 2011 was dat aantal gezakt naar 23.

Toen op het toeristeneiland hondsdolheid uitbrak, reageerden de autoriteiten in eerste instantie met  een uitroeiingscampagne: de populatie zwerfhonden werd veroordeeld tot een onnodige en wrede dood door strychninevergiftiging. WSPA kwam snel in actie door massale vaccinatie van honden bij de autoriteiten te bepleiten als enige effectieve manier om hondsdolheid onder controle te krijgen.

In 2010 betaalde WSPA de eerste fase van een eilandbreed vaccinatieprogramma en werkte daarbij nauw samen met de Balinese Vereniging voor Dierenwelzijn. De overheid nam de financiering over in de tweede fase die vanaf maart 2011 een derde vaccinatieronde bracht.  Ray Mitchell, directeur internationale campagnes van WSPA zegt: “Op Bali hebben we bewezen wat de wetenschap al aantoonde: vaccinatie werkt. Niet alleen is het aantal menselijke sterfgevallen door hondsdolheid met bijna 70% teruggelopen, ook zijn er honderdduizenden honden gered.”

“Helaas hebben we ook gehoord dat er op lokaal niveau  nog dieren worden gedood, hoewel het succes van het vaccinatieprogramma zonneklaar is. We zullen met de Balinese autoriteiten samenwerken om dit probleem aan te pakken en ervoor te zorgen dat hondsdolheid nooit meer wordt gebruikt als excuus om honden af te maken”, aldus Mitchell.

Het succes van de aanpak op Bali werkt als blauwdruk voor de mondiale Red Collar campagne, in het kader waarvan ook vaccinatieprogramma’s op Sri Lanka en in Bangladesh worden uitgevoerd.  Hondsdolheid is immers een mondiaal probleem dat mondiaal aangepakt moet worden. WSPA wil dat alle regeringen de ziekte aanpakken met halsbanden (Collars) en niet met wreedheid.

Bron: WSPA