Per jaar worden er 6.000 konijnen gedumpt in Nederland. Ze worden naar een opvang gebracht of vrijgelaten in de natuur, als deze konijntjes geluk hebben worden zij op tijd gevonden en ook naar de verschillende opvangcentra in Nederland gebracht. Het initiatief OpvangKonijnen.nl brengt de konijnen uit diverse konijnenopvangcentra bij elkaar, zodat men gemakkelijk vanuit één centrale website een konijn vinden dat bij hem/haar past. De organisatie hoopt dat  de konijnen uit de opvang zo sneller een nieuw thuis vinden.

Konijn konijnen
Konijn in ’t gras | Foto: Sannie Peeters

Eén maand na de start blijkt OpvangKonijnen.nl een groot succes. Het initiatief werd zeer enthousiast ontvangen door de opvangcentra; binnen 4 weken hebben zich al 20 konijnenopvangcentra aangemeld en staan er bijna 500 konijnen op de website. Veel opvangcentra voor konijnen hebben lange wachtrijen voor het opnemen van nieuwe konijnen omdat zij vaak overvol zitten. Per jaar worden er in Nederland naar schatting 12.000 konijnen opgevangen door de konijnenopvangcentra.

Opvang Konijnen wil mensen bewust maken van het feit dat er in de opvang altijd een konijn te vinden is dat bij hen past! In de konijnenopvangcentra vindt u konijnen in alle kleuren, in alle leeftijdscategorieën (40% van de konijnen op de website van Opvang Konijnen is nog geen jaar oud!) en zowel rammelaars als voedsters zijn beschikbaar.

Dat je katten en honden uit het asiel kunt halen is bij de meeste mensen wel bekend, maar dat er ook speciale opvangcentra zijn voor konijnen is veel mensen onbekend. Door landelijk aandacht te vragen voor de konijnenopvangcentra hoopt OpvangKonijnen.nl dat meer mensen de weg naar de opvang weten te vinden wanneer zij besluiten om een konijn aan te schaffen.

Persbericht OpvangKonijnen.nl