Kanaries, spreeuwen en zebravinken worden op de universiteit van Antwerpen gebruikt voor onderzoek naar hersenen. Dat heeft de dierenrechtenorganisatie Anti Dierproeven Coalitie (ADC) naar buiten gebracht middels een rapport. De vogels zouden vaak onder een scanner moeten en daarna onthoofd worden.

hersenonderzoek
Spreeuw | © Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Bij het onderzoek wordt de hersenactiviteit gemeten en bestudeerd. Vogels, zoals spreeuwen, kanaries en zebravinken, worden in een scanner geplaatst onder verdoving en vervolgens kunnen de onderzoekers via een luidspreker de hersenactiviteit meten als de vogels worden blootgesteld aan geluidsprikkels. Wanneer de vogels meerdere jaren als proefdier zijn gebruikt, worden ze gedood door onthoofding.

Beschermde vogelsoort
De spreeuwen die voor deze onderzoeken van het Bio-Imaging Lab worden gebruikt, zijn volgens het ADC in het wild gevangen. In de Belgische wet staat echter dat spreeuwen een beschermde vogelsoort zijn. Toch zijn er uitzonderingen op deze wet en daar hoort ‘wetenschappelijk onderzoek’ bij. Dit laat zien dat de veiligheid van dieren niet belangrijk is als het gaat om de proefdierindustrie.

hersenonderzoek
Zebravink | Foto: Monikabaechler/Pixabay

Mad Scientist Award
Volgens de Belgische politiek is er geen geld om dierproeven tegen te gaan, toch is er in de afgelopen vijf jaar meer dan 2 miljoen euro subsidie toegekend aan neurologische onderzoeksprojecten. Deze werden uitgevoerd door prof. Annemie van der Linden. ADC heeft om die reden besloten om de ‘Mad Scientist of the year’- award uit te rijken. Prof. Annemie van der Linden is de eerste die deze ‘award’ mag ontvangen, vanwege haar onderzoeksprojecten. Hierbij worden vogels uitgebuit voor onzinnige experimenten, zoals de ADC het noemt.

Momenteel loopt het onderzoeksproject naar de zangontwikkeling van de zebravink. Dit experiment duurt tot 2016 en zal voor de proefdieren eindigen met een onthoofding.

Bron: ADC © PiepVandaag Lisa van der Linden