Lange tijd waren wetenschappers in de veronderstelling dat ijsberen in een ‘lopende winterslaap’ raakten in de zomer. Met een lagere lichamelijke activiteit zouden ze het gebrek aan voedsel enigszins compenseren op het moment dat hun voornaamste voedselbron, zeehonden, minder makkelijk te vinden is door smeltend ijs. Uit nieuw onderzoek blijkt deze aanname onjuist te zijn: ijsberen verhongeren bij gebrek aan prooi.

IJsbeer - Toch geen zomerse winterslaap voor ijsberen
Foto: Yves Adams, Vilda natuurfotografen

In tegenstelling tot wat jarenlang werd gedacht, passen ijsberen hun gedrag niet aan in de steeds warmere zomers op de Noordpool. Zodra de temperatuur stijgt, dalen de overlevingskansen van de roofdieren. In de zomer is minder voedsel beschikbaar voor ijsberen, omdat ze voornamelijk jagen op zeehonden, op het (smeltende) poolijs.

Een onderzoek naar ijsberen op land en op ijs wees uit dat er in de zomer geen sprake is van een dalende lichaamstemperatuur en dus ook geen daling in de benodigde hoeveelheid voedsel, zoals wel het geval is bij andere berensoorten in de winter.

Bioloog John P. Whiteman, een van de wetenschappers die aan het onderzoek meewerkte:

“We vonden geen enkele aanwijzing van een vorm van ‘winterslaap’.”

Zo’n vierentwintig ijsberen uit de Beaufortzee, ten noorden van Alaska en Canada, werden jarenlang via satelliethalsbanden gevolgd tijdens het onderzoek. Ook werd de lichaamstemperatuur van meerdere beren geregistreerd via geïmplanteerde apparaatjes, met als doel een beter beeld te krijgen van de fysiologie van ijsberen in de zomer.

De bevindingen zijn zorgwekkend, omdat hieruit blijkt dat ijsberen de langere zomers door klimaatverandering nog minder goed het hoofd kunnen bieden dan voorheen gedacht werd.

Bronnen: Trouw.nl & NYTimes.com ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde