Een totaalverbod zou het recht van mensen op handel schenden

Op Dierendag werd er wereldwijd gedemonstreerd om de handel in ivoor te stoppen. Dat was precies op het moment dat Thailand haar wetsvoorstel ‘controle ivoorhandel’ aan het afronden was. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) heeft Thailand gesommeerd om de strijd tegen de illegale handel in Afrikaans ivoor aan te gaan.

Thailand
Foto Credit: Lawrence OP via Compfight cc

Jaarlijks worden er meer dan 35.000 Afrikaanse olifanten gedood voor hun ivoor, en meer dan duizend rangers die olifanten tegen stroperij proberen te beschermen. Een beschermde diersoort, bovendien een sleutelsoort, wordt afgeslacht voor de productie van armbanden, ringen, hangertjes, beelden, eetstokjes of aanstekerhouders. Als er geen actie ondernomen wordt om deze massale slachtingen te stoppen, zal de Afrikaanse olifant over 10 jaar uitgestorven zijn.

Jaarlijks worden er tonnen ivoor Thailand binnen gesmokkeld. Het afgelopen jaar is de ivoorhandel in Thailand verdrievoudigd. De reden waarom Thailand zo’n belangrijke schakel in deze lucratieve handel is? Mazen in de wet, wetgeving gericht op handel in plaats van de bescherming van een soort en het gemak om met partijen slagtanden en wat steekpenningen door grenscontroles te komen.

“In Thailand is het toegestaan om te handelen in ivoor afkomstig van lokale  olifanten in gevangenschap. Je komt daarom regelmatig ivoor op markten tegen.  Met altijd het verhaal: het ivoor is afkomstig van een olifant uit de buurt. Maar al het  ivoor op de markt, kan nooit van die paar Thaise bullen afkomstig zijn” zegt Antoinette van de Water van Bring the Elephant Home.

Van de Aziatische olifant heeft alleen een deel van de bullen slagtanden en er leven in totaal maar zo’n 2.000 olifanten in gevangenschap. Het aantal bullen met slagtanden dat jaarlijks sterft, levert niet zoveel ivoor op. Terwijl er 1.000 ivoorwinkels zijn (bron: TRAFFIC) en de handel zo’n 4 biljoen THB per jaar bedraagt (ca. 100 mln euro – bron: Bangkok Post). Zonder twijfel bestaat deze handel voornamelijk uit illegaal Afrikaans ivoor.

Thailand is een van de grootste en meest actieve spelers in de internationale ivoorhandel ter wereld. En het aantal ivoorbewerkers en verkooppunten groeit nog steeds.

Op internationale druk reageert Thailand met loze beloftes. Vorig jaar beloofde de toenmalige minister-president Yingluck Shinawatra nog om de gehele ivoorhandel te sluiten. Maar deze week kwamen het Ministerie van Handel, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Landbouw met een wetsvoorstel, dat is opgesteld op verzoek van CITES.

Het plan houdt zoveel in als een verplichte registratie van ivoorretailers, zodat voorraden in kaart gebracht kunnen worden. Handel in Thais ivoor blijft legaal. Volgens de Thaise ministeries zou een totaalverbod het recht van mensen op handel doen schenden. Internationale organisaties kunnen zich beter richten op het beheersen van de Afrikaanse handel, en met het uitoefenen van druk op grote afnemers zoals China, volgens het hoofd van het departement.

Het kabinet heeft het wetsvoorstel goedgekeurd, waardoor het eind dit jaar in werking treedt. Volgens het kabinet zou Thailand hiermee aan de eisen van CITES voldoen. Thailand kan zo dus doorgaan met de handel in ivoor, en met de maas in de wet blijft zo ook de handel in Afrikaans ivoor in stand. Het is namelijk moeilijk om onderscheid te maken tussen Thais en Afrikaans ivoor.

CITES komt eind maart 2015 met een besluit over de aanpak van Thailand. Als dit besluit niet wordt geaccepteerd, volgen er sancties.

“Het is duidelijk dat economische belangen het uitgangspunt vormen voor dit wetsvoorstel. De enige manier om de Afrikaanse olifanten voor uitsterven te behoeden is een totaal handelsverbod in ivoor. Voor Thailand zou dit zo makkelijk te realiseren zijn. In afwachting van het besluit van CITES gaat de handel hier in Thailand op volle toeren door, en verliest de wereld elk kwartier een beschermd majestueus dier” aldus Antoinette.

Bronnen: Bangkok Post, Bring the Elephant Home ©PiepVandaag.nl