Er zijn twee soorten Zeeolifant: de Zuidelijke, die in een ruime cirkel rondom Antarctica leeft, en de Noordelijke, die in het Oosten van de Grote Oceaan langs de Noord Amerikaanse kust leeft, van Baja California tot Alaska. De populaire naam verwijst naar de slurfachtige neus…