Er zijn twee soorten Zeeolifant: de Zuidelijke, die in een ruime cirkel rondom Antarctica leeft, en de Noordelijke, die in het Oosten van de Grote Oceaan langs de Noord Amerikaanse kust leeft, van Baja California tot Alaska.

zeeolifant
Noordelijke zeeolifant | Foto: ©Erwin Vermeulen

De populaire naam verwijst naar de slurfachtige neus van volwassen mannetjes. Er is een groot verschil tussen mannetjes en vrouwtjes. Deze laatste ontwikkelen geen slurf, zijn met 3 meter een meter korter en wegen met zo’n 650 kilo slechts een kwart van het gewicht van de zwaarste mannetjes.

Ze jagen ’s nachts op grote diepte op vis en inktvis.

De zeeolifanten werden intensief bejaagd voor de olie, die uit hun dikke laag blubber kan worden gewonnen. Een groot mannetje kan soms wel 1000 liter olie opleveren.

Tegen het eind van de 19e eeuw dacht men dat het dier uitgestorven was, tot een expeditie in 1892 acht exemplaren ontdekten op het Mexicaanse eiland Guadaloupe, waarop de expeditieleden onmiddellijk 7 van de 8 dieren doodden als specimen voor musea.

Ondanks dit alles wisten misschien wel zo weinig als 20 dieren te overleven. In 1922 volgde officiële bescherming door de Mexicaanse overheid en later ook in de VS.

Langzaam klauterde de soort uit het diepe dal. Nieuwe kolonies werden gesticht op eilanden en sinds het midden van de 20e eeuw ook op het vaste land, zoals bij Ano Nuevo State Park, waar deze foto’s zijn gemaakt. Dit laatste heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat grote landroofdieren, zoals de Grizzly beer en wolf in Californië, reeds lang geleden zijn uitgeroeid.

Er zijn nu weer 100.000 Noordelijke zeeolifanten, maar net als andere dieren die op de rand van uitsterven zijn gebracht is de genetische variatie minimaal en zijn de dieren waarschijnlijk gevoeliger voor ziektes en vervuiling. Een andere onzekere factor is de invloed van de opwarming van de aarde. De El Niño van 1997-98 bijvoorbeeld koste 80% van de nieuw geborenen het leven.

De wonderbaarlijke wederopstanding van de Noordelijke Zeeolifant is het onderwerp van een nieuwe documentaire van Christopher Gervais, genaamd: ‘Beachmaster’. De film zal pas in 2014 uitkomen.

zeeolifant
Noordelijke zeeolifant | Foto: ©Erwin Vermeulen

Erwin Vermeulen is hoofdwerktuigkundige op een schip, fotograaf, vrijwilliger bij Sea Shepherd en woont samen met zijn vriendin Susan, een dove kat, een eenogige kat, een kat met één nier en een dove en blinde hond.

©PiepVandaag.nl