Sinds 2013 zijn in Myanmar meer dan honderd olifanten gestroopt voor hun huid. En de eerste maanden van dit jaar waren het er zeker 20, waarmee de stroperij nu al het jaargemiddelde heeft bereikt, zo meldt WWF.

olifantenhuid
Aziatische olifanten in Myanmar ernstig bedreigd door stroperij | Foto: Bring the Elephant Home

Bij het stropen van olifanten denken we meestal dat ze gedood worden voor hun ivoor, maar de vraag naar olifantenhuid neemt ook gestaag toe. Naar verluidt zou de huid vooral gebruikt worden voor traditionele Chinese ‘medicijnen’, maar er zouden ook sieraden van gemaakt worden.

Gifpijlen
De olifanten worden vermoord doordat gif met pijltjes in hun huid wordt geschoten. Vervolgens verwijderen de stropers geheel of gedeeltelijk de huid. Rohit Singh van WWF:

“Olifantenhuid is sinds een aantal jaren op de illegale markt verschenen, maar de laatste tijd nemen we een stijging waar van de vraag. Terwijl de reden hiervoor ons onbekend is zien we het resultaat terug in de (toenemende) aantallen gestroopte en gevilde olifanten.”

Op dit moment leven er naar schatting nog maar 2000 Aziatische olifanten in Myanmar, maar er wordt gevreesd dat de populaties snel ineenstorten als de huidige ontwikkeling aanhoudt, zo waarschuwen dierenbeschermers.

Genetische diversiteit
Het stropen van olifanten voor hun ivoor was tot nu toe enkel gericht tegen de mannetjesolifanten, want vrouwelijke Aziatische olifanten hebben doorgaans geen slagtanden. Dit zorgde voor een scheve verhouding in de aantallen mannelijke en vrouwelijke dieren, maar nu olifantenhuid opeens in trek is worden ook de vrouwtjesolifanten en hun kalveren gedood. Rohit Singh:

“De toenemende druk op jonge dieren en geslachtsrijpe vrouwelijke olifanten zal ernstige gevolgen hebben voor de kans op overleven van de soort in Myanmar. Wanneer er niets gedaan wordt aan deze crisis zullen de populaties onvoldoende (genetische) diversiteit gaan vertonen.”

olifantenhuid
De genetische diversiteit komt onder druk te staan | Foto: oldandsolo/flickr

Gebrek aan handhaving
De recente toename van het stropen is te wijten aan een gebrek aan handhaving. Zo ontdekten journalisten van AFP onlangs dat in Golden Rock, een populair pelgrimsoord in Myanmar, meerdere winkeltjes waren die stukjes olifantenhuid verkochten voor slechts een paar dollar per vierkante inch. Volgens Singh moet hier hard tegen opgetreden worden:

“Het aanpakken van de markt en een betere bescherming van de olifanten is de enige optie om de illegale handel in dierproducten te stoppen. Er is dringend behoefte aan goedgetrainde en stevig bewapende rangers om de resterende olifanten te beschermen. Op de korte en middellange termijn kan er veel meer gedaan worden om de handel in dierproducten in Myanmar, en daarbuiten, te stoppen.”

WWF heeft aangegeven te willen samenwerken met de overheid en bevolking van Myanmar om de handel in dierproducten te stoppen en de olifanten in het land te behoeden voor uitsterven.

Bron: Mongobay ©AnimalsToday.nl Bart van Riel