De NVWA niet actief in handhaven verbod op couperen paardenstaarten
Het couperen van paardenstaarten is in Nederland verboden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet deze wet handhaven, maar lijkt daar niet erg happig op. De dienst voert geen specifieke inspecties uit op het verbod en heeft de afgelopen twee jaar slechts één proces-verbaal en maar één waarschuwing gegeven.

verminkink
Couperen van paardenstaarten is sinds 2001 verboden, maar de NVWA handhaaft niet actief op deze vorm van verminking | Foto via Wikimedia Commons

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken schreef in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer dat de NVWA geen specifieke inspecties uitvoert op het verbod:

“De NVWA richt haar handhavingsinzet op het vergaren van bewijslast bij verdenkingen van illegaal couperen van staarten, uitgevoerd in Nederland of in een andere EU-lidstaat waar dit eveneens verboden is. Daarnaast richt de inzet van de NVWA zich op het aantonen van fraude met documenten in lidstaten waar couperen nog wel is toegestaan. In sommige landen, waaronder Frankrijk, is het couperen een toegestane handeling. Dit is bijzonder complex en tijdrovend.”

Toch gecoupeerde paardenstaarten
Het couperen van staarten en oren is sinds 2001 verboden in Nederland, tenzij het om een noodzakelijke medische ingreep gaat. Het is ook verboden in ons land om paarden met een gecoupeerde staat toe te laten tot een keuring of een tentoonstelling. Toch zie je ook hier in Nederland nog steeds paarden met gecoupeerde staarten. Het is volgens de autoriteiten erg moeilijk het verbod te handhaven, omdat couperen in andere landen niet verboden is. Als het paard in het buitenland is gecoupeerd, mag het toch worden toegelaten bij een Nederlandse tentoonstelling of keuring. Van Dam zegt van plan te zijn de komende periode bestuursrechtelijke maatregelen te gaan nemen. De verwachting is dat het tentoonstellingsverbod dan op termijn opnieuw bij de rechter aan de orde komt. Tegelijkertijd heeft Van Dam toegezegd te onderzoeken op welke wijze het verbod effectiever kan worden gehandhaafd.

Hoog tijd voor maatregelen
Ingrid Ramaan, inspecteur paardenwelzijn van Eyes on Animals in reactie op bovenstaande bericht:

“In de beantwoording van Van Gervens vragen suggereert Van Dam dat hij wel gaat proberen bestuursrechtelijke maatregelen te nemen en dat wordt volgens Eyes on Animals hoog tijd. Het is schandalig dat deze pijnlijke ingreep, waarbij acht van de twaalf wervels worden geamputeerd, zo lang is toegestaan door de Nederlandse autoriteiten. Dit is een veel te zware verminking om te blijven gedogen. Een paard heeft zijn staart hard nodig, als bescherming tegen de vliegen en ter bescherming van de genitaliën. Anno 2016 kan men niet blijven verwijzen naar een uitspraak uit 2002 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) *.

Sindsdien is op het gebied van wetgeving veel veranderd en de rechten van dieren hebben aan belang gewonnen. Dit gedoogbeleid moet zo snel mogelijk eindigen. Eyes on Animals roept de de NVWA op om naar tentoonstellingen en keuringen te gaan en te handhaven op het tentoonstellingsverbod van gecoupeerde paarden. Indien er wordt geprotesteerd, dan moet deze wetsovertreding hoognodig opnieuw juridisch worden getoetst door de rechter.”

* Volgens deze uitspraak uit 2002 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) evenwel, is de reikwijdte van het tentoonstellingsverbod beperkt. Indien een dier legaal in het buitenland is gecoupeerd, mag het volgens de uitspraak toch in Nederland worden tentoongesteld.

Bronnen: Eyes on AnimalsMinisterie van Economische Zaken, 24/03/16 ©PiepVandaag.nl Lydia Zittema