De hetze tegen dassen in Engeland heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Aangezien de jagers hun quotum dit najaar niet bereiken, net zomin als in 2013, zijn ze van plan volgend jaar in de vroege zomer te starten met afschieten van dassen. Op deze manier zal het aantal gedode dieren stijgen, omdat dassenjongen dan makkelijk gedood kunnen worden. Dit heeft de National Farmers Union (NFU) namens de jagers bekendgemaakt.

dassenjongen
Foto: nitram0864 via Compfight cc

70% dassen op dodenlijst

De dassendoding (cull) die momenteel plaatsvindt in het zuidwesten van Engeland, in Somerset en Gloucestershire, heeft als doel 70% van de dassenpopulatie in deze gebieden uit te roeien. Ondanks wetenschappelijke studies die het tegendeel bewijzen, houdt de Engelse regering vast aan het standpunt dat de vele dassen gedood moeten worden om de verspreiding van rundertuberculose tegen te gaan.

Jachtseizoen vervroegd

Tot nu toe startte het dassenjachtseizoen (gedurende de huidige testperiode) in het najaar, waarbij meermaals het quotum niet gehaald werd. Volgend jaar wil men daarom per 1 juni of juli beginnen met de dassendoding. De jongen die in januari en februari van 2015 geboren gaan worden, komen in het voorjaar uit hun holen. Ze zijn aan het begin van de zomer dan ook een makkelijk doelwit waardoor het aantal gedode dieren hoger kan uitvallen: een wrede methode die duidelijk aantoont dat het doden zelf belangrijker is dan het tegengaan van de verspreiding van rundertuberculose. De kans dat een jong drager is van de ziekte is volgens Rosie Woodroffe van de Zoological Society of London zelfs nog kleiner dan bij volwassen dieren (8% ten opzichte van 12%).

Babydassen afschieten om cijfers op te krikken

Dierenhulporganisaties zijn geschokt over de plannen om volgend jaar zelfs jongen te schieten.

Claire Bass van Humane Society International/UK:

“Als de jacht inderdaad op een vroeger moment start is dat verbijsterend wreed en een wanhoopspoging om de cijfers van het aantal gedode dassen op te vijzelen, waarmee een schijn van succes wordt gecreëerd voor een omstreden beleid dat gefaald heeft. Het is niet alleen moreel verwerpelijk om jagers toe te staan op goed geluk op babydassen te schieten om een hoger aantal dieren te doden, maar het heeft wetenschappelijk gezien nog minder zin dan de huidige strategie, aangezien de kans dat de jongen drager zijn van de ziekte kleiner is dan bij de volwassen dieren.”

Dure dierenkwelling

Dominic Dyer van Care for the Wild zegt over de cull:

“De dassendoding is inhumaan, onwetenschappelijk en pure geldverspilling. De kosten lopen op tot zo’n € 6.500 per gedode das, een onvoorstelbaar bedrag dat door de belastingbetaler wordt betaald.”

Volgens Dyer moet men de ziekte onder controle krijgen door veeteeltmethoden te verbeteren, evenals de controles op het vervoer.

Bronnen: TheGuardian.com, BBC.com ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.