Experts op het gebied van gendergeweld in de Senaat in Spanje eisen een wetswijziging om huisdieren te beschermen tegen huiselijk geweld. Twee weken geleden analyseerden experts uit verschillende vakgebieden in een technisch forum deze vorm van vrouwenmishandeling.

huisdieren
Spaanse experts vragen om wetswijziging om huisdieren te beschermen tegen gendergeweld | Foto: Pixabay

Forum Gendergeweld via huisdieren

Steeds vaker blijken dieren slachtoffer te zijn van huiselijk geweld tegen vrouwen. De dader mishandelt het dier om de vrouw te laten lijden of te doen dwingen zich tegen haar zin in ergens toe te zetten. Deze vorm van vrouwenmishandeling wordt beschouwd als een dubbele misdaad en is in Spanje uiteengezet en geanalyseerd vanuit de psychologie en het recht tijdens het technisch forum ´Gendergeweld, wanneer slachtoffers worden mishandeld via hun huisdieren´.

Het forum werd georganiseerd door de Senaat in samenwerking met de coördinator van Professionals voor de Preventie van Misbruik (CoPPA) en de Parlementaire Vereniging ter Verdediging van Dierenrechten  (APDDA).

Met een hond leef je langer
Foto: publiek domein

Verband dierenmishandeling en mensenrechten

Sandra Guaita, een van de woordvoerders van APDDA benadrukte het belang van onderwijs over dit onderwerp op school. Kinderen zouden al vroeg moeten leren om empathie te hebben voor dieren. Volgens de parlementariër hebben dierenmishandeling en de verdediging van mensenrechten een sterke samenhang. Een man die dieren mishandelt, blijkt vaak ook geweld te gebruiken tegen vrouwen. Guaita stelt het volgende:

“Als we onze toewijding ontwikkelen om seksistisch geweld uit te bannen, mogen we niet vergeten dat het aanbrengen van schade aan dieren door vrouwenmishandelaren, ook een uiting is van geweld tegen vrouwen.”

Advocate María González Lacabex van CoPPA, een entiteit die experts uit verschillende vakgebieden bijeen brengt en zich inzet voor kwetsbare groepen in Spanje en Latijns-Amerika, heeft aan de hand van verschillende rechtszaken aangetoond dat mishandelaars in gewelddadige relaties vaak dierenmishandeling gebruiken om vrouwen en hun kinderen te intimideren, te laten lijden of hen tot iets te dwingen.

Erkenning van agressie

Psychologe Soledad Montserrat verklaarde in haar toespraak dat agressie tegen vrouwen door middel van dierenmishandeling crimineel is. Wanneer het slachtoffer heeft besloten de relatie te verbreken of aangifte te doen, gebruikt de partner het dier om de vrouw te dwingen bij hem terug te komen en zich aan hem te blijven onderwerpen. Montserrat:

“Wanneer geweld tegen dieren bedoeld is om vrouwen te doen lijden, hun gedrag te bepalen of haar aan zich te onderwerpen, is geweld tegen dieren een vorm van geweld tegen vrouwen. Het is fysieke mishandeling van het dier en psychologische mishandeling van de vrouw als een verklarende daad: het is een straf of een ontlading van geweld van de dader die, wanneer hij boos wordt op het slachtoffer, het dier slaat.”

De psychologe vertelde dat veel slachtoffers de deur niet uit willen, omdat ze bang zijn hun huisdier achter te laten bij de dader, die het dier leed zou kunnen aandoen als straf voor haar. Om diezelfde reden durven ze vaak geen aangifte te doen. Ze zijn bang dat de mishandelaar hun geliefde huisdier zal kwellen. Ze voelen zich hiervoor zelfs verantwoordelijk. In hun gedachten lijdt het dier pijn, als gevolg van hun ongehoorzaamheid aan de dader. Montserrat:

“De belangrijkste punten zijn dat er over het algemeen geen aangifte wordt gedaan en dat het essentieel is dat deze soort van mishandeling en het lijden van het slachtoffer erkend wordt door professionals.”

Foto: publiek domein

Wetswijziging

De magistraat van het Hof van Geweld tegen Vrouwen (nummer 1) van Bilbao, Leticia Badiola Pérez benadrukte de noodzaak om veranderingen door te voeren in het rechtssysteem. Zij vertelde dat er soms een zogenaamde ´judicial engineering´ moet worden toegepast om een dier wettelijk te kunnen beschermen. Zij pleit ervoor dat rechters de bevoegdheid krijgen om huisdieren net als gezinsleden op te nemen in de beschermingsbevelen in rechtszaken waar sprake is van huiselijk geweld. Badiola:

“Dierenmishandeling is een vorm van plaatsvervangend geweld, dat wordt gebruikt om schade toe te brengen aan datgene dat het nauwst verbonden is met het slachtoffer.”

 

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools