Het gaat dit jaar wederom niet goed met de Grauwe klauwier. Notabene in het ‘Jaar van de Klauwieren’ maken de vogels voor het tweede jaar op rij een dramatisch seizoen door. Ongeveer vijftig procent van de paartjes ziet hun nestpogingen bijna letterlijk in het water vallen.

Grauwe klauwier
Grauwe klauwier ©Wikimedia Commons

Op basis van de slechte conditie van nestjongen uit 2011 voorspelden onderzoekers van Stichting Bargerveen vorig jaar al een afname van de populatie in 2012. Deze voorspelling is helaas uitgekomen: het aantal broedparen is met zo’n twintig procent gedaald, waardoor de populatie flink is afgenomen. Op sommige locaties zitten vrijwel evenveel klauwieren als in 2011, terwijl ze op andere locaties (bijna) zijn verdwenen. Wel zijn er ook dit jaar weer een paar nieuwe broedgebieden ontdekt, wat goed nieuws is.

De verwachting is dat door zo’n slecht broedseizoen de landelijke populatie ook in 2013 verder gaat afnemen. Met twee slechte jaren op rij is de kans groot dat kleine en geïsoleerd liggende gebieden volgend jaar leeg blijven. Wanneer 2013 een betere zomer zal hebben, is er kans dat de populatie weer wordt vergroot.

Gelukkig is er ook nog goed nieuws: enkele weken geleden is er een zevenjarige klauwier in Nederland gesignaleerd en er is gebleken dat er vier van deze ‘bejaarde’ klauwieren in ons land leven. Als de zevenjarige klauwier volgend jaar nog leeft, zal hij de oudst in het wild levende Grauwe klauwier zijn.

Bron ©PiepVandaag.nl