Na de zwijntjes in Weert is er nu ook een bijna verdronken vos in Marum door een jager doodgeschoten.  Natuurfotograaf Ruurd Jelle van de Leij raakt er niet over uitgepraat en dat begrijp ik goed. Het zal je overkomen. Je ziet een vos in het Noarderleech. Het arme dier vecht zeker een half uur voor zijn leven. Dan belandt de vos achter een hek op drijvende rommel. 

Vos in problemen - Marum
Foto: ©Ruurd Jelle van de Leij
Vos in problemen - Marum
Foto: ©Ruurd Jelle van de Leij
Vos in problemen - Marum
Foto: ©Ruurd Jelle van de Leij

“Na een poosje probeerde hij door het hek te klimmen maar dit paste niet. Hij heeft het een tijdje geprobeerd maar ging uiteindelijk terug”, vertelt  van de Leij als ik hem bel.

Omdat het water snel gezakt was leek het dier op dat moment buiten levensgevaar.

“Hij zat er goed bij en wij dachten die loopt straks de dijk wel op.”

Dat gebeurde echter niet want er kwam een jager… En die schoot de vos net als de zwijntjes een paar weken geleden genadeloos neer. Volgens de jager was de vos op sterven na dood. Onzin zegt van der Leij:

“Het doodschieten van dit dier was een totaal zinloze daad.”

[Bron]

Onzin! Dat is exact wat het is. Bovendien wat een arrogantie van een jager om te denken te kunnen bepalen of een dier nog te redden is of niet. Lijkt mij zinniger dat aan een dierenarts over te laten. Maar wat kan het ook schelen. Het incident in Weert laat immers ook maar weer even zien dat er toch geen sancties volgen ook niet als je de wet overtreedt. En het doet je afvragen zijn dit wel incidenten?

Kijk naar het ‘incident’ in Weert. Nu is het natuurlijk zo dat het overgrote deel van Nederland daar niets van begrijpt. Met afschuw hebben de meeste mensen gereageerd op de jager die de brandweer commandeert het zwijntje dat is vastgebonden en uitgeput tegen de grond te drukken met de voet zodat meneer het dier dood kan schieten. Heel eerlijk vraag ik mij ook af hoe de brandweermannen daar nu mee omgaan. Mensen die zijn opgeleid om levens te redden van mensen maar in de praktijk toch ook wel van dieren die dan in zo’n verschrikkelijk situatie terecht komen. In een situatie waar een zogenaamd meerdere, een leider, iemand die er verstand van zou moeten hebben zich gedraagt zoals de jager.

Wat doet dat met een mens? Ik geloof niet dat de brandweermannen in kwestie nog mogen praten met de media maar dat ze hier een flinke tik aan overhouden.

Maar waar het mij vooral om gaat bij dit gebeurde is dat je in Nederland blijkbaar de Flora- en fauna wet mag overtreden, heel veel mensen je gedrag onbegrijpelijk en ronduit onaanvaardbaar vinden en dat dan de enige consequentie is; het neerleggen van je functie als BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar). Zijn wapenvergunning mag deze schietgrage machtswellusteling dus houden.

Naar eigen zeggen zou hij gehandeld hebben op basis van een ontheffing afgegeven door de provincie Limburg om wilde zwijnen buiten de door GS aangewezen leefgebieden te doden, de zogenoemde nulstandgebieden. Echter deze ontheffing geldt uitsluitend ’ter voorkoming van belangrijke schade aan landbouwgewassen en in het belang van de openbare veiligheid’.

Daar was hier absoluut geen sprake van. Ook was er geen sprake van een calamiteit, zoals acuut gevaar voor de volksgezondheid of openbare veiligheid.[Bron]

De NOS neemt de berichtgeving van de jagerslobby ook mooi klakkeloos over. Geloof het of niet dit was de laatste zin in het artikel over het incident met de zwijnen:

“Wilde zwijnen die buiten natuurparken komen moeten worden afgeschoten want ze kunnen ziektes overdragen naar vee, schade aanrichten aan gewassen en vanwege de verkeersveiligheid’, was getekend de NOS.

Onderzoek heeft al heel lang geleden uitgewezen dat het aantal aanrijdingen met wilde dieren juist is toegenomen door/dankzij de jacht.

De Faunabescherming laat het er in ieder geval niet bij zitten en heeft aangifte gedaan.

“Omdat Nijssen misbruik heeft gemaakt van een vuurwapen, wil De Faunabescherming dat hij alsnog wordt gestraft voor het overtreden van de Flora- en faunawet: ‘Wij verzoeken u ook te bepalen dat hij zowel zijn jachtakte, als zijn vergunning als BOA en zijn wapenvergunning inclusief wapen(s) moet inleveren’.”

En dan is het officiële  jachtseizoen dus nog maar net begonnen.

Het publiceren van de foto van de vos in doodsangst kwam fotograaf Ruurd Jelle van de Leij trouwens op nogal wat verwijten te staan.

Waarom foto’s maken en niet helpen. Maar zo zegt van de Leij:

“De situatie was er gewoon niet naar. Ik heb overwogen het water in te gaan maar het was niet meer nodig. Bovendien denkt men door mijn grote lens dat ik naast de vos zat wat zeker niet het geval was.”

Het maken van foto’s van de jacht is trouwens van essentieel belang om misstanden aan de kaak te stellen en de nutteloosheid van de jacht aan te tonen.

Voor meer do’s en don’ts lees het artikel ‘Schiet eens een jager‘.