Twee boeren in Japan vrezen dat hun koeien radioactief besmet zijn. Ze eisen dat de regering een onderzoek instelt. De koeien hebben witte stippen op hun huid. De boeren denken dat dit een gevolg is van radioactieve straling die is vrijgekomen na de kernramp van Fukushima in 2011.

De achtergelaten dieren van Fukushima - radioactief
De achtergelaten dieren van Fukushima | Foto: Yasusuke Ota

De boerderij waar de dieren leven ligt op 14 kilometer afstand van de kerncentrale.

Op 11 maart 2011 werd Japan getroffen door een aardbeving, waarop een flinke tsunami volgde. Dit resulteerde vervolgens in een nucleaire ramp.

Dat de ramp verstrekkende gevolgen heeft blijkt onder andere uit het feit dat in blauwvintonijnen voor de kust van Californië, zo’n 9.600 km van Japan verwijderd, sporen van radioactieve straling zijn aangetroffen. Dit betekent dat er nog steeds radioactiviteit in het water in de omgeving van de kerncentrale aanwezig is en dat dit ook van invloed is op het zeeleven.

Bron: Boerderij.nl ©PiepVandaag.nl