Een groep milieudeskundigen, onder wie de voormalige presidenten van Chili en Mexico, Ricardo Lagos en Felipe Calderón, presenteerde vorige week een plan om na de coronacrisis een duurzame toekomst te creëren, waarbij wetenschappelijke kennis, internationale samenwerking en solidariteit voorop staan. 

duurzame toekomst
Plan na coronapandemie: duurzame toekomst Latijns-Amerika | Foto: Pixabay

De groep bestaat uit meer dan 150 milieudeskundigen uit verschillende sectoren. Voormalige presidenten, voormalige ministers van Milieu, academici, leden van de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld zetten zich in voor een welzijnseconomie die niet uitsluitend gebaseerd is op economische groei. Daarom presenteerden zij het plan Principes voor een duurzame toekomst van Latijns-Amerika in tijden van pandemie en planetaire crisis.

COVID-19

De uitbraak van het coronavirus laat zien dat landen in Latijn-Amerika een onderlinge afhankelijkheid hebben en zo ook de ecosystemen en hun kwetsbaarheid. De meeste landen in dit continent hebben gemeenschappelijke probleemfactoren en kunnen een gezondheidscrisis van deze omvang niet aan. Veel mensen hebben geen of nauwelijks toegang tot drinkwater, sanitaire- of gezondheidsvoorzieningen en meer dan 80% van de bevolking woont in stedelijke gebieden en geniet in overvloed van niet-duurzame productie en consumptie.

Mens en natuur

Latijns-Amerika heeft een rijkdom aan natuurlijke bronnen en biodiversiteit. Ongeveer 50% van de biodiversiteit van onze planeet bevindt zich in dit gebied. Door het toedoen van de mens wordt dit verstoord. Bepaalde wilde diersoorten worden verjaagd uit hun natuurlijke habitat door mijnbouw of uitbreiding van steden of ze worden gevangen genomen om te worden verkocht of gegeten. Manuel Pulgar-Vidal, voormalig minister van Milieu in Peru:

“Het is heel duidelijk dat het ontstaan van de pandemie komt door onze acties tegen het klimaat, de aantasting van de natuur en de consumptie en markt van wilde fauna.”

Bepaalde diersoorten worden verjaagd uit hun natuurlijke habitat, zoals de jaguar | Foto: publiek domein

Pleiten voor natuurherstel

De principes benadrukken het belang van de wetenschappelijke kennis, solidariteit, samenwerking en complementariteit tussen de staten en verzoekt regeringen om klimaatoverwegingen en de grenzen van de natuur te respecteren in hun economische stimuleringsplannen. In de verklaring van de principes wordt gevraagd om een toewijding van de verschillende staten om het verlies van de natuur en de schade aan de ecosystemen zo veel mogelijk te herstellen. Yolanda Kakabadse, voormalig president van de International Union for Conservation of Nature (IUCN):

“We hebben een nieuwe overeenkomst nodig tussen samenleving en natuur.”

Akkoorden

De deskundigen willen dat landen hun beleid aanpassen en daarbij rekening houden met de biodiversiteit. Zij pleiten voor een verlenging van het Klimaatakkoord van Parijs en voor de nakoming van de Sustainable Development Goals (SDG), ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen, waaraan in 2030 moet zijn voldaan.

MERCOSUR

MERCOSUR, het internationale vrijhandelsakkoord tussen Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay, heeft afgelopen dinsdag in verband met milieukwesties de steun van Nederland verloren voor een handelsovereenkomst met de EU. Nederland stemde tegen de overeenkomst, vanwege de nalatigheid van de Braziliaanse regering om de grootschalige bosbranden in het Amazoneregenwoud te bestrijden en vanwege de niet-duurzame productiemethodes in Latijns-Amerika. In de overeenkomst zouden geen afspraken zijn opgenomen over de bescherming van het milieu of duurzame productiemethodes.

Een betere toekomst

De huidige crisis creëert een mogelijkheid tot verbetering van de infrastructuur, waarin wetenschap en respect voor de natuur een grotere rol kunnen spelen. Vanwege de noodsituatie nemen regeringen nu fundamentele gezondheids- en economische beleidsveranderingen aan en promoten nieuwe ideeën over productie- en consumptiemodellen. Het is de bedoeling dat regeringen voortaan in hun beslissingen meer rekening houden met klimaatverandering en het verlies van natuurlijke bronnen. In de verklaring van de principes staat:

“Het is nodig om de wereld naar een nieuwe ´renaissance´ te leiden, waar de planeet en haar grenzen het essentiële kader vormen voor politieke en economische beslissingen om het leven en welzijn van de mensheid te garanderen, evenals de diversiteit van organismen die het leven mogelijk en duurzaam maken.”

Chili krijgt de kans om deze fundamentele veranderingen aan te brengen in oktober 2020, wanneer de volksraadpleging voor een nieuwe grondwet plaatsvindt. Ook Ecuador werkt al aan plannen voor de zogenaamde wedergeboorte van het land door dialogen te organiseren met deskundigen uit verschillende sectoren.

kolibri
De kolibrie, een iconische diersoort voor Latijns-Amerika  | Foto: Wikimedia Commons

Met het streven de principes in internationale samenwerking uit te werken tot concrete voorstellen zullen er webinars worden georganiseerd. Latijns-Amerika legt hiermee de basis voor een duurzame toekomst.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools