Network for Animals, een Britse organisatie die zich wereldwijd inzet tegen dierenleed, heeft 28 van de 50 ezels gered die op de nominatie stonden om te worden geeuthanaseerd. De organisatie doet er alles aan om ook de andere 22 ezels te redden.

22 ezels
Network for Animals werkt samen met een ezelopvang in Zuid-Afrika om 22 ezels te redden | Fotocredit: Anne Worner Flickr via Compfight cc

De 50 ezels leven in Karoo Donkey Sanctuary, een ezelopvang in Zuid-Afrika. Jonno Sherwin, de oprichter van de opvang, heeft meer dan 236 ezels opgekocht. Hij bood meer voor ze dan een Chinese handelaar, die ze wilde laten slachten. De opvang heeft voor veel van deze ezels al een permanent thuis gevonden. Maar omdat het geld opraakt, dreigt euthanasie voor de resterende dieren.

Ezelgenocide
In Afrika en Azie is een ware ezelgenocide aan de gang, omdat de vraag naar ezelhuiden is gestegen maar het aantal ezels wereldwijd ernstig is gedaald. De ezelhuiden worden door China gebruikt om ejiao te maken, een traditioneel medicijn waarvan de werking nooit is bewezen.

Ezels massaal afgeslacht voor Chinees ‘medicijn’

Het aantal ezels in China is gedaald van 11 naar ca. 4 miljoen (2014). De Chinese boeren hebben wel geprobeerd te voldoen aan de vraag, maar de ezels zijn moeilijk te fokken vanwege hun lage vruchtbaarheidsgraad in grootschalige productie-omgevingen.
Volgens het UK Donkey Sanctuary rapport “Under the Skin” worden jaarlijks 1,8 miljoen ezels voornamelijk voor hun huid geslacht. De vraag is daarmee zo groot, dat ezels met uitsterven bedreigd worden als deze tendens zich voortzet.

Ezels gestolen of afgetroggeld
Vooral Azie en Afrika springen in op de gestegen vraag naar ezelhuiden. Vaak zijn dit fokkers en handelaars uit het illegale circuit en zijn de omstandigheden voor de dieren erbarmelijk.

Zo worden duizenden ezels in Afrika gestolen of voor een klein bedrag afgetroggeld van hun eigenaar. Dit is funest voor kleinschalige boeren, omdat zij ezels inzetten voor transport van producten of water. Vaak realiseren de boeren zich pas later dat hun lastdier levend meer geld waard is dan dood.

Als mensen hun ezels niet willen verkopen, is de kans groot dat ze worden gestolen. De arme dieren worden dan de bush in geleid waar mannen, vaak dronken, wachten om hen af te slachten. Vaak worden ze neergeknuppeld en wanneer ze op de grond vallen, levend gevild.

De ezelhandel heeft ook ernstige maatschappelijke en economische gevolgen. Omdat de prijs voor een ezel door de grote vraag meer dan verviervoudigd is, is de bevolking niet meer in staat om een ezel aan te schaffen als deze gestolen of verkocht is. En zonder ezel kunnen zij weer moeilijker in hun levensonderhoud voorzien. Hierom heeft o.a. Niger een algeheel exportverbod voor ezels ingesteld.

Race tegen de klok
Bij de Karoo Donkey Sanctuary is het nu een race tegen de klok om de middelen te vinden om de resterende 22 ezels te voeden en te verzorgen totdat er nieuwe liefdevolle eigenaars voor ze wordt gevonden. Als u ze wilt helpen, kan dat via hun website.

Bronnen: Network for Animals, The Donkey Sanctuary ©Animals Today Liesbeth Riekwel