In Europa is de afgelopen dertig jaar het aantal vogels enorm afgenomen. Vooral de daling van de populaties spreeuwen mussen en leeuweriken is gigantisch. Dat blijkt uit onderzoek van Britse biologen, gepubliceerd in het tijdschrift Ecology Letters.

Spreeuw voedt jong vogels
Spreeuw voedt jong | Foto: Ian Dunster (Own work) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Voor het onderzoek zijn jarenlang 144 verschillende vogelsoorten geteld door vooral vrijwilligers. Wetenschappers hebben deze waarnemingen in 25 verschillende Europese landen onderzocht. Op dit moment zijn er zeker 421 miljoen vogels minder dan dertig jaar geleden. Van deze enorme teruggang wordt negentig procent veroorzaakt door de afname van de 36 meest voorkomende vogels. Wetenschappers maken zich grote zorgen over de afname. Vogels hebben een belangrijke functie in het ecosysteem, doordat ze zaden verspreiden en bijvoorbeeld bepaalde insecten eten.

Gelukkig zijn er ook soorten juist in aantal toegenomen. Met de populaties roodborstjes, koolmezen, pimpelmezen en merels gaat het goed. En ook minder voorkomende soorten als de buizerd en de ooievaar zijn meer waargenomen dan dertig jaar geleden.

Richard Gregory van de Britse vogelbescherming, die participeerde in het onderzoek:

“Maar de manier waarop we natuur beheren, is duidelijk niet goed voor een aantal veelvoorkomende soorten”.

Maatregelen om de natuur te beschermen zijn veelal gericht op zeldzame soorten. Daardoor is er voor de soorten die we bij wijze van spreken iedere dag tegen komen te weinig aandacht.

In Nederland luidde de Vogelbescherming vorig jaar de noodklok. Als we geen maatregelen nemen zouden weleens 22 ‘gewone’ vogelsoorten binnen afzienbare tijd uit Nederland verdwenen kunnen zijn. Bekende vogelsoorten als de spreeuw, scholekster en torenvalk zullen we mogelijk steeds minder zien in Nederland. Vogelpopulaties worden steeds kleiner door een teruglopend voedselaanbod, meer landbouw, problemen in het overwinteringsgebied en natuurlijk de jacht.

Bron: Nederlands Dagblad ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.