Foto: WikiMedia Commons

Er moet een einde komen aan de ellende die gepaard gaat met de knallende jaarwisseling, zo stelt de Partij voor de Dieren, die opnieuw Kamervragen stelt over de groeiende ellende die vuurwerk veroorzaakt voor mens, dier en milieu.

Als gevolg van de knallende jaarwisseling lopen jaarlijks honderden mensen ernstig letsel op, waaronder een groot aantal kinderen. Het geknal bezorgt miljoenen dieren veel angst en stress. Vuurwerk bevat bovendien zware metalen en zeer giftige stoffen, die grond, lucht en water ernstig vervuilen. De schade bedraagt jaarlijks minimaal 500 miljoen euro. Na afloop van iedere Oud & Nieuw moet er 3 miljoen kilo afval worden opgeruimd.

De Partij voor de Dieren wil daarom dat het afsteken van vuurwerk door particulieren verboden wordt. Vuurwerk kan wat ons betreft alleen worden afgestoken in professioneel georganiseerde vuurwerkshows. Zo kan iedereen genieten van mooi vuurwerk, zonder dat dit grote schade toebrengt aan mensen, dieren en milieu.

Klik hier voor de Kamervragen die de Partij voor de Dieren in 2010 stelde over de gevolgen van vuurwerk.

Klik hier voor de bijdrage van de Partij voor de Dieren tijdens het algemeen overleg Vuurwerk in 2008

Bron: Partij voor de Dieren