De Partij voor de Dieren zal vandaag, naar aanleiding van het debat over de begroting van VWS, een motie in stemming brengen waarin de regering wordt verzocht haar excuses aan te bieden aan de slachtoffers van de Q-koorts-epidemie. De Partij voor de Dieren zal een hoofdelijke stemming vragen over de motie.

Geit - Q-koorts

In juli dit jaar weigerde de regering excuses te maken en hield vol dat zij juist had gehandeld ten tijde van de Q-koortsepidemie. Omdat de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer zicht kan bieden op een andere uitkomst, agendeert de Partij voor de Dieren het onderwerp opnieuw.

In het rapport van de Nationale Ombudsman over de Q-koorts kwam naar voren dat de regering anders en sneller had moeten reageren tijdens de uitbraken en dat zij tekort is geschoten bij de aanpak van de epidemie. Excuses aan de slachtoffers zouden volgens de Nationale Ombudsman terecht en nodig zijn. De regering weigerde echter excuses aan te bieden.

Door de Q-koortsepidemie raakten tienduizenden mensen besmet, vierduizend mensen werden chronisch ziek en tenminste 25 mensen overleden aan de gevolgen van de besmetting. Ruim vijftigduizend drachtige schapen en geiten werden geruimd.

Marianne Thieme: “Het wordt hoog tijd dat de regering haar fouten erkent en excuses maakt aan de slachtoffers van deze verschrikkelijke epidemie. Ik hoop dat de nieuwe Kamer hiermee instemt. Een overheid die weigert haar eigen fouten te erkennen, is niet geloofwaardig”. 

Bron: Persbericht Partij voor de Dieren