Dierenbescherming Amsterdam is zeer verheugd over de inzet van woningcoöperatie Stadgenoot om de overlast door konijnen in de Borrendammebuurt diervriendelijk te beheersen. Stadgenoot heeft hiervoor de hulp van Duurzaam Fauna Advies ingeroepen en zet zich hiermee in voor eigentijds, preventief, diervriendelijk konijnenbeheer in de (semi)openbare ruimte. Het project Borrendammebuurt is een primeur en een goed voorbeeld van hoe de aanpak van overlast gevende in het wild levende dieren ingericht zou kunnen worden. Belangrijk daarbij is de samenwerking van Stadgenoot, Duurzaam Fauna Advies, Hoveniersbedrijf Van Ginkel en de GGD, afdeling Dierplaagbeheersing gedurende het hele proces.

Konijnenoverlast
Foto: Zuzka Grujbárová via Compfight cc

Het project bestaat uit een aantal stappen die in de juiste volgorde moeten worden gezet en daardoor effectief zijn. Begin 2013 is Stadgenoot begonnen met het onaantrekkelijk maken van de binnentuinen waar de overlast zich voordeed. Een groot deel van de beplanting, die voor de konijnen diende als ingang van hun holen, werd gerooid. Dit had echter onvoldoende effect op het aantal konijnen. Daarom is in overleg met de GGD, door Duurzaam Fauna Advies, hoveniersbedrijf Van Ginkel en Stadgenoot, een plan van aanpak opgesteld.

In november 2013 is vervolgens gestart met grond-, kap- en opruimwerkzaamheden in de volgende tuinen: Pakingehof, Cruuskerkstraat, Dubbelmondehof, Clauskindereweg, Botteskerksingel en de Borrendammehof. Alle beplanting en gras zijn verwijderd. Bomen die te dicht op de gevel stonden en bomen die aan het einde van hun levensduur waren zijn gekapt. Bewoonde konijnenholen zijn tijdens de werkzaamheden afgezet met rood/wit lint. Daar is zodanig omheen gewerkt dat de holen niet verstoord zijn.

Vervolgens zijn er eind januari 2014 rondom de tuinen hekwerken geplaatst van 1 meter hoog. Dat is bijna 2 km lang, speciaal voor dit project ontwikkeld konijnenwerend hekwerk. Elke tuin heeft nu twee toegangspoorten. Deze toegangspoorten zijn nooit op slot, maar vallen wel automatisch dicht.

Na het plaatsen van het hekwerk zijn er zogenaamde uitdrijfheuvels aangelegd. Dit zijn aarden heuvels die schuin oplopend in een hoek van een binnentuin tegen het hek zijn aangebracht. De konijnen kunnen er hierdoor wel uit, maar er niet meer in. Via deze heuvels kunnen de konijnen buiten de hekken een andere woonplek zoeken: aan de overkant in het park waar ze wel welkom zijn.

Persbericht Dierenbescherming Amsterdam