Uit nieuw onderzoek van Rutgers University (New Jersey, Verenigde Staten) is gebleken dat zeedieren gevoeliger zijn voor opwarming van de aarde dan landdieren. Ze zijn namelijk minder goed in staat om aan de warmte te ontsnappen. Het onderzoek is onlangs gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Nature.

zeedieren
Opwarming van de aarde treft zeedieren hard | Foto: Pixabay

Door opwarming van de aarde zijn er inmiddels twee keer zoveel zeediersoorten als landdiersoorten uit hun plaatselijke leefomgeving verdwenen door sterfte.

Primeur

Het onderzoek omvatte bijna 400 soorten die wereldwijd voorkomen, van hagedissen en vissen tot spinnen. Het is het eerste onderzoek ooit waarin de gevoeligheid van koudbloedige zee- en landdieren voor opwarming van de aarde met elkaar werden vergeleken. Daarnaast onderzochten de wetenschappers het vermogen van al deze dieren om in hun normale leefomgeving een schuilplaats te vinden tegen de hitte. De onderzoekers berekenden welke omstandigheden veilig waren voor 88 zeedieren en 294 landdieren. Ook berekenden ze voor elke soort wat de koelste temperaturen waren binnen hun leefomgeving in de heetste perioden van het jaar.

Zee versus land

Hoofdauteur Malin Pinsky, hoogleraar binnen de afdeling Ecologie, en natuurlijke bronnen aan Rutgers University-New Brunswick, vat de conclusie van het onderzoek als volgt samen:

“We hebben ontdekt dat wereldwijd zeediersoorten twee keer zo vaak uit hun leefomgeving verdwijnen door opwarming dan diersoorten die op het land leven. Als we willen dat de oceanen de mens op welzijns-, voedings- en economisch gebied van dienst blijft zijn, dan zullen we nieuwe beschermingsmaatregelen moeten treffen.”

Domino-effect

De onderzoekers ontdekten dat de leefomgeving van zeedieren over het algemeen eerder de grens van een gevaarlijke temperatuur bereikt dan die van landdieren. Bovendien kunnen veel landdieren verkoeling zoeken tegen de hitte in bossen, in schaduwrijke gebieden of onder de grond. Deze luxe hebben de meeste zeedieren niet. Als een bepaalde populatie van een diersoort uitsterft heeft dat een negatief effect op de genetische diversiteit van de soort. Dat effect sijpelt door naar zowel hun roofdieren als hun prooien. Ecosystemen kunnen veranderen.

Doornenkroon
Doornenkroon zeester | Foto: Wikimedia Commons

Actie vereist

Een bijkomende conclusie uit het onderzoek is dat het uitsterven van diersoorten in vroeger tijden zich concentreerde rond bepaalde breedtegraden en in bepaalde ecosystemen, op momenten dat het klimaat in sneltreinvaart veranderde. De toekomstige opwarming van de aarde zal er waarschijnlijk toe leiden dat meer zeedieren uit hun plaatselijke leefomgeving verdwijnen en dat er meer soorten in de oceaan uitsterven.

“Om goede behoud- en beheerprogramma’s op te zetten is het essentieel dat we inzicht krijgen in welke soorten en ecosystemen het meest zullen worden geraakt door de opwarming van de aarde naarmate de klimaatverandering vordert.”

Bron:

@AnimalsToday.nl Anne Douqué