Het overlevende exportvee dat maandenlang vastzat op het schip Elbeik is inmiddels terug in Spanje, waar het vanaf vandaag geslacht en vernietigd zal worden. Kort geleden ondergingen runderen van een ander Spaans schip hetzelfde lot. 

Spaans vee
Opnieuw Spaans vee gedood na maandenlange reis op zee | Foto: Animal Welfare Foundation

Lijdensweg

Vorige week donderdag zijn de runderen aangekomen in Cartagena. De Elbeik telde bij terugkeer nog maar 1600 levende runderen van de bijna 2000 die afgelopen december naar Libië waren vertrokken vanuit Tarragona. Tien runderen kwamen dood mee terug en onderweg zijn er 179 in stukjes gehakt en overboord gegooid. Het vee dat de afschuwelijke lijdensreis heeft overleefd, is in een zeer erbarmelijke toestand aangetroffen.

De Spaanse veterinaire autoriteiten:

“Er was een aanzienlijk gewichtsverlies te constateren. De ribben en wervels waren duidelijk zichtbaar en er was klaarblijkelijk sprake van uitdroging. Sommige van deze verzwakte dieren zijn in een bedwelmende toestand aangetroffen en waren zelfs niet in staat hun ogen te openen of te reageren op prikkels.”

Reis

Het schip vertrok afgelopen december vanuit Tarragona, Spanje, met de bestemming Libië. De exportrunderen werden daar de toegang tot het land geweigerd doordat bij sommige van hen blauwtong werd vastgesteld. Daar onbekend was waar de dieren terecht konden, hebben ze maandenlang in voedsel- en drinkwaternood op zee doorgebracht. In de havens van Italië, Egypte en Cyprus mochten enkelen aan wal gaan.

Na het aandringen van dierenwelzijnsorganisaties en de ANIT-commissie van het Europese Parlement om Spanje te verplichten zich te houden aan de EU-wetten en de runderen in ontvangst te nemen, kreeg de kapitein van de Elbeik uiteindelijk het verzoek terug te keren naar Spanje. Daarnaast werd er verzocht een inspectie uit te voeren naar de staat waarin de dieren verkeerden.

Lot

Vanwege de verschrikkelijke gezondheids- en welzijnstoestand waarin de runderen verkeerden, heeft de Spaanse regering besloten de dieren te vernietigen. De Europgroup for Animals vraagt de Europese Commissie een onderzoek te starten en de schuldige partijen verantwoordelijk te stellen voor het overtreden van de relevante EU-wetgeving inzake dierengezondheid en -welzijn. Daarnaast vraagt de dierenwelzijnsorganisatie aan EU-instellingen gebruik te maken van de herziening van de transportverordening om het langeafstandsvervoer van levende dieren tegen te gaan en voortaan te kiezen voor het vervoer van vleesproducten.

Vandaag begint de slacht van de dieren. Europarlementariër Anja Hazekamp is momenteel in Cartagena om met eigen ogen te zien wat er gebeurt.

Bronnen:

Maandenlange helse zeetocht voor nog eens 1.700 runderen

©AnimalsToday.nl Jennie Cools