Vrouwelijke bonobo’s zijn pittige tantes. Ze zijn dominant en hebben een hoge status in de rangorde. Dit in tegenstelling tot een meer gemarginaliseerde rol die vrouwelijke chimpansees hebben. Voor de allereerste keer is er in het wild een persoonlijkheidsonderzoek bij bonobo’s uitgevoerd. Hieruit kwam onder andere naar voren dat vrouwelijke bonobo’s sneller geïrriteerd raken dan de meer introverte mannetjes.

bonobopersoonlijkheden
Fotocredit: Eric Kilby via Compfight cc

De bonobo is een mensaap en net als de chimpansee, de naaste verwant van de mens. Het is daarom interessant om deze diersoort te bestuderen. En ook al lijkt een bonobo veel op een chimpansee, uit onderzoek blijkt dat er duidelijke verschillen in het karakter op te merken zijn. Chimpansees kunnen agressief en manipulatief zijn. Bonobo’s daarentegen zijn juist zachtaardig.

Een groep van 16 bonobo’s werd zes maanden gevolgd in een reservaat in Congo. De wetenschappers constateerden gedragskenmerken zoals prikkelbaarheid, jaloezie en niveaus van genegenheid. Het team vond vijf factoren die ze opdeelden in vijf categorieën: niet-emotioneel, vriendelijkheid, agressiviteit, prikkelbaarheid en activiteit. Enkele bevindingen werden verwacht, zoals het feit dat karakters van bonobo’s sterk verschillen van chimpansees. Daarnaast werd ook gezien dat oudere bonobo’s minder vriendelijk en juist agressiever reageerden dan jongere bonobo’s.

Opvallender was dat er geen sekse-verschil was in agressiviteit tussen mannetjes en vrouwtjes. In tegenstelling tot chimpansees waarvan de mannetjes soms extreem driftig kunnen zijn en conflicten alleen oplossen door middel van geweld.

Cintia Garai van Lukuru Wildlife Research Foundation:

“Dit kan verklaard worden doordat bonobosamenlevingen minder hiërarchisch zijn dan die van chimpansees. Door deze gelijkheid zijn bonobo’s in staat om hun persoonlijkheid beter uit te drukken. Hoe minder streng een sociale cultuur is, hoe meer ruimte er is voor persoonlijkheden in plaats van sociale rollen.”

Een andere verrassende bevinding was het ontbreken van neurotische trekjes bij de bonobo, trekjes die op grote schaal bij andere apensoorten worden gezien. Bovendien waren er geen sporen van dominantie die bij chimpansees wel aanwezig zijn.

Hoewel deze bevindingen ons waarschijnlijk niets vertellen over het menselijk gedrag, geven ze wel aanwijzingen om gedragsveranderingen in de evolutie van de mens beter te begrijpen.

Bron ©PiepVandaag.nl Lenny Haanen