Na jarenlange campagnes kwam er in 2012 een Europees verbod op de kale legbatterijkooi. Een geweldige stap vooruit die miljoenen kippen een beter leven gaf. In Nederland betekende het dat veel legkippen gingen scharrelen of lekker naar buiten mochten.

legbatterijkooi
Foto Wikimedia Commons

Echter, in vele Europese landen werd de kale kooi slechts vervangen door een ‘verrijkte kooi,’ de nieuwe Europese minimumeis. Vandaag zitten meer dan de helft van de bijna 500 miljoen Europese legkippen in deze ‘verrijkte kooien.’ Deze zijn dan wel groter en beter dan de oude versie, maar de dieren hebben nog steeds veel te weinig ruimte voor hun natuurlijke gedrag en behoeftes.

Nieuw undercover onderzoek
Nu, 3 jaar na het verbod, ging ons onderzoeksteam undercover om te zien hoe het leven van legkippen in de nieuwe, ‘verrijkte’ kooien eruit ziet. Ze filmden in 10 stallen in Frankrijk, Italië, Tsjechië en Cyprus. Eén van de onderzoekers over een stal in Tsjechië:

“Meer dan 700 kippen zaten op elkaar gepakt in 3 rijen hoge kooien. De dieren waren onrustig en bang voor mensen. Vele misten veren, doordat de kippen elkaar pikken uit frustratie. Daar is geen ontkomen aan, als je opgesloten zit achter tralies in

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Een kooi blijft een kooi
Het is waar dat deze ‘verrijkte kooien’ iets verbeterd zijn ten opzichte van de kale legbatterij. Zo is er iets meer ruimte per kip, en zijn er zitstokken en ‘nestplekken’ gemaakt. Maar in de praktijk is het voordeel van deze ‘verrijking’ maar zeer beperkt. Zo is de zitstok, die een boom moet nabootsen, soms zo geplaatst dat de kip er niet rechtop kan staan, omdat het dak van de kooi te laag is. Geert Laugs, directeur Compassion in World Farming Nederland:

“De sector pronkt met deze ‘verrijkingen’ als grote verbeteringen ten opzichte van de oude, kale legbatterij. Maar de kip heeft veel meer nodig. Een kooi blijft immers een kooi.”

Compassion in World Farming heeft vandaag een oproep gedaan aan Brussel om betere dierenwelzijnswetten en een verbod op de kippenkooi. Iedereen kan de actie ondersteunen door een e-mail te sturen naar de Europese Commissie.

Persbericht Compassion in World Farming