Nertsenfokkerij Walhout in Stavenisse (Zeeland) mag uitbreiden. Eigenaar Lyon Walhout heeft toestemming gekregen om zijn bedrijf te vergroten van 10.000 naar 15.000 dieren.

nertsenfokkerij
Foto: TheAnimalDay.org/Flickr

De toestemming is opmerkelijk, omdat de Eerste Kamer in 2012 met een grote meerderheid een nieuwe wet aannam die het fokken van pelsdieren verbiedt. Sindsdien mogen nertsenfokkers niet meer uitbreiden of een nieuwe fokkerij beginnen. Vanaf 2024 zullen alle pelsdierfokkerijen hun deuren moeten sluiten. De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) is hier tegen in hoger beroep gegaan.

Fysieke ruimte
Zowel Gedeputeerde Staten als de gemeente Tholen gaan akkoord met de uitbreiding van Nertsenfarm Walhout BV. Volgens de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland, die het uitbreidingsvoorstel toetste aan verschillende wetten, is er geen reden om de uitbreiding te verbieden, omdat hij alleen het aantal dieren uitbreidt, en niet de fysieke ruimte van het bedrijf.

Meerderheid tegen
Opinieonderzoek door Motivaction in opdracht van Bont voor Dieren en de Dierenbescherming wijst uit dat een zeer grote meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen het fokken van dieren voor bont is. Maar liefst 84 procent van de Nederlanders vindt het onacceptabel dat dieren worden gedood voor bont. Van dat percentage vindt 58 procent het fokken van dieren voor hun vacht zelfs zeer onacceptabel. Slechts 5 procent van de Nederlanders vindt het acceptabel om dieren specifiek voor het bont te gebruiken. De bontindustrie in Nederland, met bijna 6 miljoen vergaste nertsen per jaar, behoort tot de grootste ter wereld.

Tegenstanders van de uitbreiding van nertsenfokkerij Walhout kunnen tot 30 september in beroep gaan.

Bron ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor