Schrap bescherming dieronvriendelijke tradities uit ‘Europese grondwet’

De meerderheid van de Nederlandse bevolking wil dat de Europese Unie niet langer culturele tradities beschermt ten koste van dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Ipsos in opdracht van de Partij voor de Dieren. Onverdoofd ritueel slachten, stierenvechten en dwangvoederen voor foie gras worden in, artikel 13 van het Verdrag van Lissabon beschermd omdat het gaat om culturele of godsdienstige tradities. De Partij voor de Dieren vindt dat vrijheid tot het uitoefenen van tradities ophoudt waar mensen- of dierenleed begint.

lissabon
Meerderheid Nederlande bevolking is tegen bescherming van culturele tradities ten koste van dieren |Foto: CAS International

Slechts 22 procent van de Nederlanders wil het verdrag dat deze gebruiken toestaat behouden; een meerderheid van 57 procent wil dat het dieronvriendelijke Verdrag van Lissabon gewijzigd wordt.

lissabon
Bron: Ipsos

In artikel 13 van het Verdrag van Lissabon staat dat dieren respect verdienen, maar ‘onder eerbiediging van godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed’. De Partij voor de Dieren wil het verdrag (de vervangende vorm van de Europese grondwet zoals die in 2005 door de Nederlandse kiezers werd afgewezen) wijzigen, zodat dieronvriendelijke gebruiken niet langer worden toegestaan.

Marianne Thieme: “Deze gebruiken zijn barbaars en passen niet in een Unie die zichzelf ziet als ‘waardengemeenschap’.”

Onverdoofd Ritueel slachten

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet verdoven van dieren ernstige pijn, leed en stress veroorzaakt. Dierenartsenorganisaties in Europa spreken zelfs van een onaanvaardbaar lijden.

Stierenvechten

Het meest bloedige volksvermaak in Europa is het stierenvechten. Aan deze wrede cultuuruiting moet zo snel mogelijk een einde komen. Gelukkig dringt in steeds meer Spaanse gemeenten dit besef door en is het stierenvechten inmiddels verboden. De Europese Unie blijft de traditie echter uitdrukkelijk beschermen via artikel 13 van het Verdrag van Lissabon.

Dwangvoederen voor foie gras

Voor de productie van foie gras worden ganzen en eenden meerdere malen per dag gedwangvoederd met een stalen of kunststofpijp in hun keel en hals om een verziekte lever te produceren die vijf tot tien maal groter is dan normaal.  Deze praktijk vindt op grote schaal plaats in Frankrijk en Hongarije. De EU legitimatie ervan zal moeten stoppen.

Persbericht Partij voor de Dieren