Honderdduizenden tot miljoenen padden en amfibieën laten het leven in het Nederlandse riool. Koepelorganisatie Rioned is samen met de Ravon een onderzoek gestart om aanbevelingen te kunnen doen om de massale sterfte terug te dringen.

Pad

Vooral tijdens de paddentrek vallen er veel slachtoffers. Padden komen in het riool terecht en kunnen onmogelijk langs de gladde muren omhoog klimmen met als resultaat dat ze verhongeren.

Gemeenten zien ook de ernst van de zaak in. Eric van Oosterom van Rioned zegt:

‘Vaak zijn het de lokale paddengroepen die aan de bel trekken. Sommige gemeenten plaatsten tijdens de paddentrek roosters voor de kolken, om die na een week of zes weer weg te halen’.

Nadelig effect van de roosters plaatsen: het kost geld en zwerfvuil blijft er voor hangen. Oosterom denkt dan ook meer aan een soort ladder die de dieren in staat zal stellen uit het riool te klimmen, als oplossing.

Bron ©PiepVandaag.nl