In het in het wetsvoorstel Aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing van ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Schouten van LNV wordt geregeld dat de rechter bij dierenmishandeling voortaan een houdverbod kan opleggen van maximaal 10 jaar. Het wetsvoorstel dateert alweer uit 2018 maar nu heeft de ministerraad ermee ingestemd het voorstel naar de Raad van State te zenden voor advies.

Maximaal 10 jaar houdverbod na dierenmishandeling
Maximaal 10 jaar houdverbod na dierenmishandeling | Foto: publiek domein

Ambtelijke molens draaien langzaam en dat blijkt uit het feit dat het twee jaar duurde alvorens dit wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State werd gestuurd. Maar beter laat dan nooit, want er staat een aantal zeer goede punten in:

  • De rechter kan voortaan een verbod op het houden van dieren van maximaal 10 jaar als zelfstandige maatregel opleggen;
  • De rechter kan nu beslissen dat het houdverbod direct na de uitspraak van de rechtbank van kracht wordt;
  • Het houdverbod kan een gebiedsverbod inhouden, om te voorkomen dat iemand in de buurt komt van plaatsen waar dieren worden gehouden;
  • Bijtincidenten door honden worden harder aangepakt door het aanhitsen van een dier als misdrijf aan te merken (belangrijk in de strijd tegen hondengevechten en honden als ‘wapen’);
  • Het wetsvoorstel regelt dat een bedrijf of winkel stilgelegd kan worden wanneer het welzijn van het dier geschaad wordt, bijvoorbeeld door ondervoeding of slechte verzorging (nu kunnen die bedrijven worden stilgelegd als de gezondheid van mens of dier in gevaar is – vrij vertaald: de situatie moet nu een stuk ernstiger zijn dan in het nieuwe wetsvoorstel ligt vastgelegd);
  • Door het wetsvoorstel kan een bestuurlijke boete worden opgelegd als mensen dieren die bepaalde ingrepen hebben ondergaan laten deelnemen aan wedstrijden, tentoonstellingen en keuringen (denk aan gecoupeerde staarten en oren, bijvoorbeeld op paardenmarkten of hondenshows);
  • Het wordt mogelijk om een educatieve maatregel op te leggen bij een overtreding van de wettelijke bepalingen over dierenwelzijn (onwetendheid staat dierenwelzijn in de weg).
    .
voorschoten
Gecoupeerde staarten op een paardenmarkt | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Opvallend is dat veel van deze maatregelen al sinds jaar en dag in bijna identieke bewoordingen bepleit worden door dierenwelzijnsorganisaties, waaronder House of Animals. De huidige strafmaat bij dierenmishandeling is veel te laag en het opleggen van bijvoorbeeld een houdverbod kan tot nu toe alleen als aanvullende maatregel plaatsvinden bovenop een andere straf, niet als op zichzelf staande bestraffing, zoals het wetsvoorstel regelt. Ook zeer verheugend is het opleggen van een gebiedsverbod, zodat dierenmishandelaars niet meer in de buurt van een kinderboerderij of hertenkamp mogen komen.

Maximaal 10 jaar houdverbod na dierenmishandeling
Kennis over de verzorging van een dier kan veel leed voorkomen | Foto: publiek domein

Het opleggen van een educatieve maatregel is een goede zaak, alleen zou er nog veel strenger op toegezien moeten worden dat iedere vorm van impulsaankoop de kop wordt ingedrukt. Een educatieve maatregel is als berouw na de zonde, want dan is het dierenleed al geschied. Kennis van en over de verzorging van een dier zou een vast criterium moeten zijn voordat tot de aanschaf van een huisdier wordt overgegaan.

Toch zijn we blij met deze voorstellen, die ervoor zorgen dat de wetgeving rond dierenwelzijn in Nederland eindelijk wat serieuzer overkomt. Het enige wat nog ontbreekt is een flinke gevangenisstraf voor dierenmishandelaars, want vrijheidsberoving voelt toch als de meest eerlijke ‘ruil’ voor iemand die een dier van zijn geestelijk en lichamelijk welzijn, of zelfs van het leven berooft.

Bron:

©AnimalsToday.nl BVR