In India worden Bengaalse tijgers ernstig in hun voortbestaan bedreigd. Niet alleen door de teruggang van hun leefgebied en de jacht maar ook door een zogenaamde “opdrogende genenpoel”.

Bengaalse tijger
Bengaalse tijger | Foto: TeryKats via Compfight cc

Dat viel afgelopen maandag te lezen in de krant Times of India. Volgens wetenschappers zijn de tijgers inmiddels 93% van de genetische variatie van hun voorvaderen verloren, ondanks het feit dat de tijgerpopulatie een kleine toename heeft gekend de afgelopen tijd.

Tijdens de Brits koloniale periode werd de populatie tijgers in het land teruggebracht van 40.000 naar 1.800. Volgens Britse wetenschappers is de trofeejacht gedurende die periode  de grootste oorzaak van deze dramatische teruggang.

De Bengaalse tijgers leven tegenwoordig in veel kleindere groepen dan vroeger. Daarbij is het gebied waar ze in leven enorm gekrompen. De afgelopen drie generaties kromp het leefgebied van de Bengaalse tijger zelfs met de helft waardoor de dieren zich niet meer zo verspreiden zoals ze dat vroeger deden.

Hierdoor kunnen de dieren hun genen onvoldoende uitwisselen, met alle gevolgen van dien. Het gebrek aan genetische diversiteit beïnvloedt de evolutie van de dieren en hun mogelijkheden zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, zoals nieuwe ziektes, maar ook klimaatverandering.

Bron: Trouw.nl ©PiepVandaag.nl