Komst eerste gigastal van Nederland uitgesteld

De vergunning van de geplande gigastal in Grubbenvorst is voorlopig geschorst. Dit oordeelde de Raad van State vandaag. Wakker Dier en bondgenoten gingen afgelopen december in hoger beroep om de komst van de eerste Nederlandse gigastal tegen te houden. De Raad van State oordeelde dat de plannen van de giga-ondernemer en de voorschriften van de provincie onverenigbaar zijn op het gebied van geluidsoverlast. Daarom moet de Gedeputeerde Staten van Limburg hier een nieuw besluit over nemen. Tot die tijd is de vergunning geschorst.

gigastal

Komst eerste gigastal van Nederland uitgesteld | Foto: Wakker Dier

Wakker Dier vraagt de Gedeputeerde Staten om deze kans aan te grijpen en de hele vergunning in te trekken:

“Nederland wil van de plofkip af. Ze wil al helemaal geen gigastal met meer dan één miljoen plofkippen! Dit is het moment om in te grijpen.”

Weerstand tegen mega- en gigastallen
De Gedeputeerde Staten van Limburg heeft nu de kans om te doen wat Den Haag al jaren niet durft: mega- en gigastallen tegenhouden. In 2012 al sprak oud-staatsecretaris Bleker het voornemen uit om megastallen te verbieden. Hij schoof het formele besluit echter door naar een volgend kabinet. In 2015 gaf oud-staatssecretaris Dijksma in een Kamerdebat aan ‘geen verdere intensivering van de veehouderij’ te willen. Maar ook zij stelde geen wettelijk verbod in op de bouw van giga- en megastallen. Daarom ligt het lot van meer dan een miljoen plofkippen nu in handen van de Gedeputeerde Staten van Limburg.

Gigadierenleed
Als de vergunning verleend wordt, krijgt Grubbenvorst de eerste gigastal van Nederland. Het bedrijf wil ruim één miljoen plofkippen houden, meer dan tien keer zoveel als een gemiddeld bedrijf. De kippen worden drie etages hoog opeengestapeld op lopende banden, met circa twintig kippen op één vierkante meter. Waarschijnlijk kan de ondernemer het vlees straks alleen aan het buitenland verkopen, omdat de Nederlandse supermarkten de plofkip niet meer accepteren.

De ondernemer wil ook de ouders van de plofkippen gaan houden, in krappe kooien welteverstaan. Wageningen Universiteit geeft dit systeem – de ‘Verandakooien’ – de laagst mogelijke welzijnsscore. Het is heel dieronvriendelijk en bovendien ongebruikelijk in Nederland om ouderdieren in kooien te houden, meestal leven ze in scharrelstallen.

Vergunning vaker ongeldig gebleken
Naast een vergunning voor de enorme plofkippenstal vroeg de ondernemer ook een vergunning aan om enkele honderden meters verderop een stal met 35.000 varkens te bouwen. In 2012 verstrekte de provincie Limburg voor beide stallen een vergunning. In 2013 werden ze allebei vernietigd na het beroep van Wakker Dier, omwonenden en de plaatselijke milieuorganisatie ‘Behoud de Parel’. De giga-ondernemer diende opnieuw vergunningsaanvragen in, die opnieuw werden verleend.

Uiteraard zijn Wakker Dier en bondgenoten weer tegen beide vergunningen in beroep gegaan. De Raad van State oordeelde vorig jaar mei dat de varkensvergunning onterecht verleend was, maar dat de bouw met een kleine aanpassing toch mag doorgaan. Vandaag schorste de Raad van State de plofkippenvergunning omdat de geluidshinder in strijd is met de voorschriften van provincie Limburg. Dat betekent dat de Gedeputeerde Staten van Limburg nu moeten beslissen over de vergunning én daarmee het lot van de plofkippen.

Persbericht Wakker Dier

Gerelateerde artikelen:

Reacties

  1. Jeroen zegt:

    Veeteelt is de grootste veroorzaker van CO2-uitstoot op aarde. De leefbaarheid op aarde staat daardoor letterlijk op het spel. Voor veeteelt worden ook nog eens gigantische oppervlaktes regenwoud vernietigd om daar veevoer te kunnen verbouwen. Bossen zorgen voor CO2-opname en zuurstofproductie en zijn daarom onontbeerlijk. De lucht die we inademen wordt dus steeds slechter van kwaliteit, met alle ernstige gevolgen van dien. Veeteelt gaat gepaard met verschrikkelijke mishandelingen en de miljarden dieren per jaar worden wereldwijd meestal onder erbarmelijke omstandigheden enorm geforceerd opgefokt, veelal met genetisch gemanipuleerd voer wat ook weer een vreselijke verstoring in de natuur betekent.
    Hoe dom is de mens nu eigenlijk??
    Men gaat maar door met de leefbaarheid op aarde te vernietigen en dan zijn er ook nog kortzichtige hebzuchtige lieden die een gigastal willen bouwen. Dat er überhaupt overwogen wordt om zo iets toe te staan is al bizar. Al dit soort destructieve onzin moet gewoon verboden worden. Laat de mens zijn verantwoordelijkheid nemen en overschakelen op een duurzame en daarmee automatisch vreedzamer wereld. Weer een kabinet met VVD en CDA belooft alleen maar doorgaan op de oude vernietigende weg. En deze zogenaamde CDA “Christenen” bewijzen steeds weer opnieuw maar weinig respect voor Gods Schepping te hebben. Hebzucht, machtswellust en egoïsme regeren voornamelijk de wereld. Maar wijsheid, gezondheid, integriteit, duurzaamheid, respect voor mens, dier en natuur zouden de leiding moeten hebben. Alles en iedereen heeft daar uiteindelijk alleen maar baat bij.

  2. servotte swa zegt:

    dit mag niet doorgaan