Wetenschappers hebben ontdekt dat er significante verschillen zijn tussen de darmbacteriën van vrouwelijke zuidelijke witte neushoorns die zich wél, of juist niet kunnen voortplanten in gevangenschap. Dit roept de vraag op of het bestuderen van hun keutels kan helpen bij het fokken en revitaliseren van deze door stropers belaagde neushoornsoort.

Bestuderen keutels helpt herstel populaties witte neushoorn
Bestuderen keutels helpt herstel populaties witte neushoorn | Foto: publiek domein

De onderzoekers van de North Carolina State University zijn blij met de vondst en hopen dat hun werk kan helpen bij de bescherming van de zuidelijke witte neushoorn. Christina Burnham, hoofdauteur van het artikel waarin de ontdekking is gepubliceerd:

“Ons werk richt zich op de zuidelijke witte neushoorn, want hoewel deze soort nog niet bedreigd is, neemt het aantal in het wild af door stroperij.”

Volgens Burnham leeft er momenteel een grote groep zuidelijke witte neushoorns in gevangenschap in de Verenigde Staten, maar zijn er problemen om de dieren succesvol te laten voortplanten:

“Het is daarom cruciaal dat we begrijpen waarom, want de neushoorns in gevangenschap zijn een soort garantie voor het geval het aantal wilde neushoorns verder afneemt. We wilden dan ook weten hoe de darmflora het voortplantingsvermogen van deze neushoorns kan beïnvloeden.”

.

Bestuderen keutels helpt herstel populaties witte neushoorn
Beïnvloedt de darmflora het vermogen tot voortplanting? | Foto (in dierentuin): publiek domein

Keutels bestuderen

De studie bestond uit het verzamelen van mestmonsters van acht vrouwelijke zuidelijke witte neushoorns over een periode van zes maanden. De onderzoeksgroep bestond uit twee jonge dieren, twee jongvolwassen dieren die geen borstvoeding meer nodig hadden maar nog niet de vruchtbare leeftijd hebben bereikt, twee volwassenen die zich succesvol hebben voortgeplant en twee volwassenen die zich niet succesvol hebben voortgeplant. Burnham:

“We wilden een robuuste steekproefomvang hebben waardoor we de darmflora van vrouwtjes bij deze soort goed in kaart konden brengen, rekening houdend met de leeftijd, de tijd van het jaar en de reproductieve status.”

.

Bestuderen keutels helpt herstel populaties witte neushoorn
Een sappige maaltijd | Foto: publiek domein

De onderzoekers haalden DNA uit de uitwerpselen en bepaalden de volgorde ervan, waarmee ze de diversiteit en overvloed aan bacteriën in de darmen van de onderzochte dieren konden vaststellen. Uiteindelijk vonden de wetenschappers verschillen tussen neushoorns in elke leeftijdsgroep. Volgens Erin McKenney, co-auteur van het onderzoek en assistent-professor toegepaste ecologie aan NC State, bleek zelfs dat de bacteriële structuren in de darmflora op voorspelbare wijze veranderen naarmate dieren ouder worden:

“Dit weerspiegelt waarschijnlijk veranderingen in het dieet en het gedrag van de dieren, en is vrij gebruikelijk bij veel diersoorten.”

.

Bestuderen keutels helpt herstel populaties witte neushoorn
Witte neushoorns aan een droge maaltijd | Foto: publiek domein

De onderzoekers ontdekten uiteindelijk dat succesvol voortplantende vrouwtjes minder diversiteit hadden in de soorten bacteriën die aanwezig waren in hun darmflora, vergeleken met die van onsuccesvolle vrouwtjes. Hoewel deze ontdekking suggereert dat deze verschillen in de micro-bacteriën in de darmflora mogelijk een belangrijke rol spelen in de voortplanting van de zuidelijke witte neushoorns, benadrukken de onderzoekers dat er wel nog meer aanvullend onderzoek gedaan moet worden om de exacte rol te bepalen.

Bron:

©AnimalsToday.nl Daan de Boer