Met zijn 1,20 m hoog is de keizerspinguïn de grootste vogel van Antarctica en dankzij films als “March of the Penguins” en “Happy Feet” ook de beroemdste van het continent. In Terre Adélie, in Oost Antarctica, zullen ze echter mogelijk verdwijnen, volgens een studie van wetenschappers van het Woods Hole Oceanografisch Instituut.

Keizerspinguïn
©Wikimedia Commons

Het verdwijnen van de pinguïnkolonie van Dion Islet, dichtbij het schiereiland van West Antarctica, is gedurende de laatste honderd jaar al waargenomen. Daar werden in 1948 en in de jaren 1970 meer dan honderdvijftig broedparen waargenomen. In 1999 waren dat er nog maar twintig en in 2009 waren ze helemaal verdwenen. De onderzoekers vermoeden dat dit te wijten is aan het smelten van het zee-ijs door de hogere temperaturen in het gebied. Het is vrijwel uitsluitend op het zee-ijs dat de keizerspinguïns broeden en hun jongen grootbrengen en als dat ijs vroegtijdig in het broedseizoen afbreekt en verdwijnt kan het hele broedseizoen mislukken: als bijvoorbeeld slechts 50 % van de kuikens het einde van het broedseizoen overleeft en daarvan de helft het volgend jaar haalt dan zijn de gevolgen dramatisch voor de populatie.

Waarschijnlijk bedreigt het verdwijnen van het zee-ijs ook het voedsel van de keizerspinguïn. Deze eten voornamelijk vis, inktvis en garnalen, die op hun beurt weer plankton eten, dat onder het zee-ijs leeft. Als het ijs verdwijnt, zo ook het plankton, waardoor het voedsel van de keizerspinguïn uitgehongerd wordt en verdwijnt.

Door middel van klimaatmodellen is uitgerekend hoe veranderingen in de temperatuur en in het zee-ijs de populatie van de keizerspinguïn op Terre Adélie zouden kunnen beïnvloeden. Uitgaande van de veronderstelling dat de uitstoot van broeikasgassen op hetzelfde niveau zal blijven als nu het geval is, voorspellen deze dat tot ongeveer het jaar 2040, wanneer het zee-ijs een kritische onderwaarde bereikt, de populatie langzaam zal afnemen, waarna de afname opeens veel sneller zal gaan. De meest gunstige schatting komt uit op vijfhonderd tot zeshonderd broedparen in het jaar 2100. Op dit moment zijn er nog drieduizend broedparen.

Volgens de onderzoekers is het verdwijnen van het zee-ijs van Antarctica niet alleen een groot probleem voor de keizerspinguïn, maar ook voor andere dieren daar. Dieren die aan de top van de voedselketen staan zijn een goede indicatie over de toestand van die voedselketen.

Bron ©PiepVandaag.nl Jeanco Lapierre Armande