Wat een nieuws een paar weken geleden! Ein-de-lijk pleit nu ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de NVWA concludeert dat bij deze slachtmethode sprake is van een ernstige aantasting van het dierenwelzijn. Het duurt drie jaar maar dan zijn ze er bij de NVWA dan ook eindelijk uit. Het meest bijzondere is toch wel dat ik uit meerdere bronnen heb vernomen dat de onderzoeksresultaten waar deze aanbeveling op is gebaseerd eerst met diverse religieuze organisaties is besproken alvorens ze naar buiten werden gebracht. Opmerkelijk op zijn minst.

Geit - onverdoofde slacht
Foto: tomosuke214 via Compfight cc

Vier jaar geleden werd het wetsvoorstel dat de onverdoofde rituele slacht moest verbieden door een grote meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. Hoe onvoorstelbaar ook een jaar later stemde de Eerste Kamer alsnog tegen het wetsvoorstel. Er werd een convenant opgesteld waarin onder andere werd gesteld dat dieren 45 seconden bij bewustzijn mogen zijn na het doorsnijden van hun hals. Na deze 45 seconden van gruwelijk lijden krijgen ze een genadeschot. Er is toch werkelijk niemand die denkt dat dit werkbaar is.

Wij maakten er onderstaand filmpje over. Knap als je de 45 seconden uit kunt kijken… [Let op: Schokkende beelden]

Wat is er gebeurd met de experts die zijn aangesteld om te onderzoeken hoe dit convenant, waaronder dus ook die idiote 45 seconden-regel valt, nu verder ten uitvoer te brengen? Helemaal niks.

Ook de motie van Marianne Thieme voor een jaarlijkse evaluatie van het convenant is afgewezen door het kabinet. Dus eigenlijk kun je dus stellen dat er niets maar dan ook helemaal niets is veranderd de afgelopen jaren.

Voor een ieder die nog een heel klein beetje twijfelt nogmaals de feiten op een rij:

  • Onafhankelijke wetenschappers van naam en faam constateren ernstig lijden tijdens de onverdoofd rituele slacht, ook als deze vanuit religieus perspectief correct wordt uitgevoerd;
  • Het dier moet worden gefixeerd en dat levert enorm veel stress op;
  • De halssnede is zeer pijnlijk omdat er veel pijnreceptoren in de nek zitten;
  • In veel gevallen komt er bloed of pensinhoud in de luchtpijp waardoor het dier stikt;
  • Dieren kunnen tot wel 4 minuten bij bewustzijn blijven nadat de keel is doorgesneden;
  • Uit onderzoek van Gregory (2008) blijkt dat joodse slachters in strijd met hun eigen regels gemiddeld 3,2 halen met hun mes moeten maken en islamitische slachters gemiddeld 5 halen;
  • Meer dan 230 wetenschappelijke onderzoeken en publicaties geven aan dat onbedwelmd slachten een onaanvaardbare aantasting van het dierenwelzijn oplevert.
  • De leden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), waarin ruim 4.000 Nederlandse dierenartsen verenigd zijn, wijzen onverdoofd slachten af alsmede de Europese verenigde dierenartsen, de Britse Farm Animal Welfare Council, de Raad voor Dierenwelzijn in België en Nederland en de Raad voor Dierenaangelegenheden wijzen op grond van bovenstaande feiten.

En nee, wij zijn in Nederland geen koplopers als het om dierenwelzijn gaat. Sterker nog, we lopen schromelijk achter. In landen als Zweden, Noorwegen, Estland, IJsland en Zwitserland is onverdoofd ritueel slachten namelijk al lang verboden en ook in bijvoorbeeld Turkije wordt gewerkt aan een verbod.

Terwijl ik dit schrijf bedenk ik me dat het interessant zou zijn uit te rekenen hoeveel dieren een onverdoofde slachting bespaard hadden kunnen blijven als het wetsvoorstel  in 2012 wel was aangenomen door de Eerste Kamer. Moet niet moeilijk zijn hoor ik je denken. We zijn nu 3 jaar verder en dat vermenigvuldigen met het aantal dieren dat er jaarlijks onverdoofd wordt geslacht, maar… laten we dat laatste nu nog steeds niet weten.

Staatssecretaris Dijksma beloofde vorig jaar dat in de loop van 2015 de gegevens bekend zouden worden gemaakt over het aantal onverdoofd ritueel geslachte dieren. Zou het dan echt in de komende laatste weken van het jaar duidelijk worden hoeveel dieren dit leed bespaard hadden kunnen blijven. Ik vraag het mij ernstig af en weet het antwoord eigenlijk al.

In Nederland worden overigens ieder jaar meer dan 500.000 lammetjes en schapen en bijna 125.000 geiten geslacht. Dat weten we in ieder geval wel. Ook blijkt uit onderzoek van Wakker Dier dat gisteren werd gepubliceerd dat het overgrote deel van deze dieren onverdoofd geslacht wordt.

Het zou voor een dier niet moeten uitmaken welk geloof zijn slachter heeft. Evenmin als welk geloof de politicus heeft die zijn lot bepaald waar het gaat om verdoofd of onverdoofd sterven. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat er nu eindelijk snel een einde komt aan deze barbaarse praktijken.

©PiepVandaag.nl